Instalowanie aplikacji „Sony | Music Center”

Zainstaluj aplikację „Sony | Music Center” na smartfonie, iPhone itp. za pomocą Google Play (Play Store) lub App Store.

  1. Pobierz aplikację „Sony | Music Center” ze strony Google Play (Play Store) lub App Store i zainstaluj ją.

  2. Po zakończeniu instalacji uruchom aplikację „ Sony | Music Center”.

Uwaga

  • Pamiętaj, że „Sony | Music Center” i „Music Center for PC” to dwie różne aplikacje.

  • Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji „Sony | Music Center”. Jeśli nie możesz połączyć głośnika i urządzenia BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH lub jeśli występuje problem taki jak brak emitowanego dźwięku, odinstaluj aplikację „Sony | Music Center” i ponownie spróbuj wykonać połączenie przez BLUETOOTH.

    Szczegółowe informacje o aplikacji „Sony | Music Center” - patrz Google Play (Play Store) lub App Store.