Włączanie zasilania

  1. Naciśnij przycisk (zasilanie).

    Wskaźnik(zasilanie) świeci się na zielono, a wskaźnik(BLUETOOTH) powoli miga na niebiesko.

    Kiedy głośnik nie posiada informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie, wskaźnik(BLUETOOTH) podwójnie miga na niebiesko.

Wskazówka

  • Przy pierwszym włączeniu głośnika po zakupie funkcja oświetlenia jest włączona. Głośnik się zaświeci.

  • Kiedy włączone są wskazówki głosowe związane z pozostałą mocą akumulatora, po włączeniu głośnika usłyszysz wskazówkę głosową odpowiednio do pozostałej mocy akumulatora.

Uwaga

  • Jeśli wskaźnik CHARGE miga 3 razy, a głośnik wyłącza się po włączeniu, wbudowany akumulator jest rozładowany. Naładuj wbudowany akumulator.

  • Kiedy wskaźnik CHARGE powoli miga, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować. W takiej sytuacji głośnik nie może dostarczać zasilania do innych urządzeń.