Znaki towarowe

 • Android, Google Play oraz inne powiązane znaki i logo są znakami towarowymi należącymi do Google LLC.

 • LDAC™ i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

 • Słowo i logo BLUETOOTH® są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie takich znaków przez Sony Corporation jest objęte licencją.

 • N-Mark jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

 • Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych krajach.

  App Store jest znakiem serwisowym Apple Inc.

 • Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.

  Korzystanie z tego akcesorium wraz z produktem Apple może negatywnie wpływać na działanie połączeń bezprzewodowych.

 • USB Type-C® oraz USB-C® są znakami towarowymi USB Implementers Forum.

 • Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • WALKMAN i logo WALKMAN są zarejestrowanymi znakami handlowymi Sony Corporation.
 • Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®.
 • Pozostałe znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
 • Znaki ™ i ® zostały w tej dokumentacji pominięte.