Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

 • Patrz Przewodnik pomocniczy dołączony do głośnika.

 • Ważne informacje, takie jak nazwa modelu, znajdują się wewnątrz nakładki z tyłu głośnika.

Miejsce użytkowania

 • Aby wyeliminować ryzyko awarii, nie należy umieszczać ani pozostawiać głośnika w następujących miejscach:

  • W miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, na przykład na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub innego źródła światła, w pobliżu źródeł ciepła lub w saunie

  • Wewnątrz pojazdu z zamkniętymi oknami (szczególnie latem)

  • W miejscach bardzo zakurzonych

  • W miejscach narażonych na silne wibracje

 • Umieść głośnik na równej, płaskiej powierzchni. Głośnik umieszczony na pochyłej powierzchni może się przewrócić lub spaść w wyniku własnych wibracji, powodując obrażenia, awarie lub zakłócenia działania.

 • W zależności od warunków, w jakich głośnik został umieszczony, może się on przewrócić lub spaść. Nie należy zostawiać cennych przedmiotów w pobliżu głośnika.

 • Ten głośnik nie ma właściwości antymagnetycznych. Nie trzymać w pobliżu głośnika przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego (taśm, zegarków i kart kredytowych z kodowaniem magnetycznym itd.). Należy o tym pamiętać również podczas przenoszenia głośnika.

 • Nie używać głośnika w samochodzie.

Inne

 • Nie używać ani nie zostawiać głośnika w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach (temperatura przekraczająca zakres 5°C - 35°C). Jeśli głośnik będzie używany lub pozostawiony w temperaturze powyżej podanego zakresu, może automatycznie się wyłączyć, aby chronić obwody wewnętrzne.

 • Kiedy oświetlenie jest silne, rozjaśnij światło w pomieszczeniu lub wyłącz oświetlenie.

 • Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.

 • W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących głośnika, na które nie odpowiada niniejszy Przewodnik pomocniczy, należy skonsultować się z najbliższym sprzedawcą Sony.