Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego fabrycznie

Kiedy pojawi się nowa wersja oprogramowania, możesz zaktualizować zainstalowane fabrycznie oprogramowanie głośnika na jeden z poniższych sposobów.

Dzięki aktualizacji oprogramowania uzyskasz dostęp do nowych funkcji, które umożliwią wygodniejsze i stabilniejsze użytkowanie.

 1. Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży).

  Aktualizacji oprogramowania nie można dokonywać podczas używania wbudowanego akumulatora.

 2. Włącz głośnik.

  Wskaźnik(zasilanie) zaświeci się na zielono.

 3. Dotknij [Music Center] na smartfonie, urządzeniu iPhone itp., aby uruchomić aplikację.

  Music Center

 4. Dotknij [SRS-XB33].

  Kiedy będzie dostępna nowa wersja oprogramowania, na ekranie aplikacji „Sony | Music Center” zostanie wyświetlona informacja o aktualizacji.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dokonać aktualizacji.

  Wraz z postępem w procesie aktualizacji oprogramowania, aktywność zielonego wskaźnika (zasilania) zmienia się (z 5 błyśnięć na 4 błyśnięcia, pojedyncze błyśnięcie, a następnie wyłączenie).

  W zależności od sytuacji możesz nie zobaczyć wszystkich schematów migania.

  Kiedy głośnik zostanie włączony po raz pierwszy po aktualizacji oprogramowania, wskaźniki(zasilanie) i(BLUETOOTH) migają 3 razy, aby poinformować użytkownika, że aktualizacja została zakończona.

 6. Sprawdź wersję oprogramowania głośnika.

  W aplikacji „Sony | Music Center” dotknij [SRS-XB33] – [Settings] – [System].

  „XXXX” wyświetlone pod „SRS-XB33” wskazuje wersję oprogramowania.

Uwaga

 • Jeśli aktualizacja się nie powiedzie, naładuj wbudowany akumulator co najmniej do poziomu 40%.