Ładowanie głośnika

Głośnik może pracować zasilany z gniazdka ściennego po podłączeniu zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub z wbudowanego akumulatora litowo-jonowego.

Używając głośnika po raz pierwszy, przed włączeniem głośnika należy ładować wbudowany akumulator dłużej niż 1 godzinę.

Jeśli wbudowany akumulator został wcześniej naładowany, można używać głośnika na samym akumulatorze.

 1. Podłącz głośnik do gniazdka ściennego, aby go naładować.

  Podłącz jeden koniec załączonego kabla USB Type-C® do gniazda DC IN 5V głośnika i drugi koniec do zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży), a następnie podłącz zasilacz sieciowy USB do gniazdka ściennego.

  Głośnik obsługuje zasilacze sieciowe USB dostarczające natężenie wyjściowe 1,5 A lub 3,0 A. Używając zasilacza sieciowego USB o natężeniu wyjściowym 3,0 A do ładowania akumulatora należy używać kabla USB Type-C® (zgodnego ze standardem USB), obsługującego natężenie wyjściowe 3,0 A. Załączony kabel USB obsługuje natężenie wyjściowe do 1,5 A. Użycie innych urządzeń nie gwarantuje naładowania akumulatora.

  Podczas ładowania wskaźnik CHARGE świeci na pomarańczowo.

  Szacowany czas ładowania różni się, w zależności od natężenia wyjściowego podłączonego zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży). W zależności od typu i specyfikacji zasilacza sieciowego USB i kabla USB ładowanie może potrwać dłużej niż podano poniżej. Czas ładowania może się różnić od podanego poniżej, w zależności od temperatury otoczenia lub warunków użytkowania głośnika.

  Poniższy czas podano tylko informacyjnie.

  • Jeśli podłączony jest zalecany zasilacz sieciowy USB dostarczający natężenie wyjściowe wynoszące 1,5 A, ładowanie zostanie ukończone po około 5 godzinach* i wskaźnik CHARGE zgaśnie.

  • W przypadku korzystania z dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB upewnij się, czy może on dostarczać prąd wyjściowy 1,5 A lub większy. Można również zastosować zasilacz sieciowy USB o natężeniu wyjściowym 500 mA lub większej oraz poniżej 1,5 A, ale naładowanie może wówczas bardzo długo potrwać (10 godzin lub więcej*). W przypadku korzystania z takiego zasilacza sieciowego USB zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora. Użycie zasilacza sieciowego USB o natężeniu wyjściowym poniżej 500 mA nie gwarantuje naładowania akumulatora.

  * Czas wymagany do naładowania rozładowanego wbudowanego akumulatora do pełna, gdy głośnik jest wyłączony.


  Po odłączeniu kabla USB od głośnika po zakończeniu ładowania akumulatora należy koniecznie dobrze założyć nakładkę.

  Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia.

Sprawdzanie stanu naładowania

Jeśli wbudowany akumulator jest naładowany do pełna, gdy głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego, wskaźnik CHARGE zapala się na pomarańczowo i gaśnie po około 1 minucie.

Sprawdzanie poziomu naładowania wbudowanego akumulatora

 • Po naciśnięciu przycisku BATT (akumulator) pod nakładką z tyłu głośnika, kiedy głośnik jest włączony, głośnik wyemituje poniższe wskazówki głosowe, w zależności od poziomu naładowania wbudowanego akumulatora.

  80% lub więcej: „Battery fully charged” (Akumulator naładowany do pełna)

  60% lub więcej: „Battery about 70%” (Akumulator ma około 70%)

  40% lub więcej: „Battery about 50%” (Akumulator ma około 50%)

  20% lub więcej: „Battery about 30%” (Akumulator ma około 30%)

  Poniżej 20%: „Please charge” (Proszę naładować)

  Wskazówka

  • Za pomocą aplikacji „Sony | Music Center” możesz aktywować/dezaktywować wskazówki głosowe związane z pozostałą mocą akumulatora, które usłyszysz po włączeniu głośnika.

 • W przypadku korzystania ze smartfona Android z zainstalowaną wersją OS 8.1 lub nowszą

  Kiedy głośnik jest połączony ze smartfonem Android poprzez połączenie BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), dotknij [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] na smartfonie. Pozostała moc akumulatora głośnika jest wyświetlana razem z nazwą podłączonego urządzenia BLUETOOTH. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

  Pamiętaj, że pozostała moc akumulatora wyświetlana na smartfonie może się różnić od rzeczywistej pozostałej mocy akumulatora głośnika. Potraktuj tę informację jako orientacyjną.

 • W przypadku korzystania z urządzenia iPhone/iPod touch z zainstalowaną wersją iOS 10.0 lub nowszą

  Kiedy głośnik jest połączony z urządzeniem iPhone/iPod touch przez połączenie BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), pozostała moc akumulatora jest wyświetlana na ekranie widgetów urządzenia iPhone/iPod touch. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone/iPod touch.

  Pamiętaj, że pozostała moc akumulatora wyświetlana na urządzeniu iPhone/iPod touch może się różnić od rzeczywistej pozostałej mocy akumulatora głośnika. Potraktuj tę informację jako orientacyjną.

Żywotność wbudowanego akumulatora (przy użyciu połączenia BLUETOOTH)

 • Około 24 godzin

  Poziom głośności głośnika jest ustawiony na 36.

  Funkcja oświetlenia jest ustawiona na wyłączoną.

  Efekt dźwiękowy jest ustawiony na STAMINA.

 • Około 14 godzin

  Poziom głośności głośnika jest ustawiony na 35.

  Funkcja oświetlenia jest ustawiona na włączoną. (ustawienia fabryczne)

  Efekt dźwiękowy jest ustawiony na EXTRA BASS. (ustawienia fabryczne)

 • Około 4 godzin

  Poziom głośności głośnika jest ustawiony na maksimum (50).

  Funkcja oświetlenia jest ustawiona na włączoną. (ustawienia fabryczne)

  Efekt dźwiękowy jest ustawiony na EXTRA BASS. (ustawienia fabryczne)

Powyższa żywotność wbudowanego akumulatora jest mierzona przy użyciu określonego źródła muzyki.

Rzeczywisty czas działania może się różnić od przedstawionego czasu, w zależności od głośności, odtwarzanych utworów, temperatury otoczenia i warunków użytkowania.

Kiedy wbudowany akumulator się wyczerpuje

Po usłyszeniu „Please charge” (Proszę naładować) oraz gdy wskaźnik CHARGE powoli miga, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować. W takiej sytuacji głośnik nie może dostarczać zasilania do innych urządzeń.

Wskazówka

 • Wbudowany akumulator głośnika można również naładować, podłączając kabel USB podłączony do głośnika do komputera wyposażonego w gniazdo ładowania USB. Nie wszystkie komputery zostały jednak przetestowane pod tym kątem i uznane za zgodne z tą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych przez użytkownika.

 • Jeśli głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub do komputera wyposażonego w gniazdo ładowania USB, wbudowany akumulator głośnika może się ładować nawet, gdy z głośnika odtwarzana jest muzyka. W zależności od sposobu użytkowania głośnika naładowanie do pełna może jednak długo potrwać. Zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.

Uwaga

 • W zależności od typu lub specyfikacji zasilacza sieciowego USB, użycie głośnika z dużą głośnością może spowodować zmniejszenie pozostałej mocy wbudowanego akumulatora lub wyłączenie głośnika, gdy głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego przy użyciu zasilacza sieciowego USB. Nie oznacza to jednak usterki. W takim przypadku przed użyciem głośnika należy wyłączyć głośnik i naładować akumulator do pełna.

 • Kiedy używasz głośnika z dużą głośnością przez długi czas, wbudowany akumulator może się rozładować nawet jeśli głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego. W rezultacie dźwięk zostanie przyciszony. Nie jest to usterka. Wyłącz głośnik i naładuj wystarczająco wbudowany akumulator.

 • Maksymalna moc wyjściowa będzie niższa, jeśli wbudowany akumulator jest blisko rozładowania.

 • W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika zostaje przerwane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz kabel USB i podłącz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C.

 • Nie należy ładować wbudowanego akumulatora głośnika w miejscach, gdzie może na niego pryskać woda. Załączony kabel USB Type-C® oraz gniazdo USB pod nakładką pod nakładką nie są wodoszczelne ani pyłoszczelne.

 • Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, wbudowany akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.

 • Połączenie kilku urządzeń nie jest kompatybilne z profilem HFP (Hands-free Profile). Dlatego podczas korzystania z połączenia kilku urządzeń pozostała moc akumulatora głośnika nie jest wyświetlana na smartfonie Android ani na urządzeniu iPhone/iPod touch.

 • Kiedy smartfon Android jest skonfigurowany tak, by do ustanowienia połączeń BLUETOOTH używać tylko profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), pozostała moc akumulatora głośnika nie jest wyświetlana na smartfonie.