Brak dźwięku / Dźwięk tylko z jednego głośnika / Cichy dźwięk / Zniekształcony dźwięk / Buczenie lub szumy w głośniku / Nie słychać lub prawie nie słychać głosu osób dzwoniących

 • Sprawdź, czy głośnik i połączone urządzenie są włączone.

 • Zwiększ głośność głośnika i połączone urządzenia.

 • Sprawdź, czy połączone urządzenie odtwarza.

 • W przypadku podłączenia komputera do głośnika upewnij się, że ustawienie wyjściowego sygnału audio komputera jest ustawione na urządzenie BLUETOOTH.

 • Sprawdź, czy głośnik nawiązał połączenie BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH.

 • Ponownie wykonaj parowanie głośnika i urządzenia BLUETOOTH.

 • Jeśli połączone urządzenie posiada funkcję korektora dźwięku, ustaw ją na wyłączoną.

 • Głośnik nie powinien stać w pobliżu kuchenki mikrofalowej, Wi-Fi® itp.

 • Przybliż urządzenie BLUETOOTH do głośnika. Jeśli między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się jakiś przedmiot, usuń go.

 • Jeśli wskaźnik CHARGE powoli miga, wyłącz głośnik i naładuj wbudowany akumulator do odpowiedniego poziomu.

 • Urządzenie z wbudowanym radiem lub tunerem nie może być połączone z głośnikiem przez BLUETOOTH, ponieważ podczas transmisji będą słyszalne szumy.

 • Umieść głośnik dalej od telewizora, radia lub tunera itp., ponieważ mogą one powodować występowanie szumów podczas transmisji dźwięku.

 • Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników, jeśli jakiekolwiek urządzenie BLUETOOTH, takie jak myszka BLUETOOTH lub klawiatura BLUETOOTH, jest połączone z urządzeniem BLUETOOTH, wyłącz to połączenie.

 • Niektóre urządzenia BLUETOOTH mogą mieć zmienioną jakość odtwarzania bezprzewodowego. Jeśli Twoje urządzenie jest kompatybilne z tą funkcją, wybierz „Priorytet dla stabilności połączenia (SBC)” zamiast jakości dźwięku. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

 • Wybierz „Priorytet dla stabilności połączenia (SBC)” dla jakości odtwarzania bezprzewodowego głośnika.

 • Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji „Sony | Music Center” na podłączonym urządzeniu. Jeśli nie możesz użyć najnowszej wersji aplikacji „Sony | Music Center” lub nie możesz połączyć głośnika z urządzeniem BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH, odinstaluj aplikację „Sony | Music Center” i zainstaluj ją ponownie.

 • Podczas odbierania/wykonywania połączeń telefonicznych sprawdź, czy sygnał wyjściowy urządzenia BLUETOOTH jest ustawiony na głośnik.