Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

  1. Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

    Du vil høre en notifikationslyd.

  2. Sluk for headsettet.

    Du vil høre en notifikationslyd.

Tip!

  • Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.