Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter følgende profiler, kan du lytte til musik og foretage grundlæggende fjernbetjening af enheden fra headsettet via Bluetooth-forbindelsen.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

  Du kan lytte trådløst til musik af høj kvalitet.

 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

  Du kan justere lydstyrken osv.

Betjeningen kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden.

 1. Slut headsettet til en Bluetooth-enhed.
 2. Tag headsettet på ørerne.

  Træk i skyderen for at justere bøjlens længde.

  Sæt headsettet på hovedet med -mærket (venstre) på venstre øre og -mærket (højre) på højre øre. Der er en blindfingermarkeringsknap på den side, der er mærket (venstre).

  Illustration, der viser placeringerne af blindfingermarkeringsknap (A) på den venstre enhed og touch-sensorens kontrolpanel (B) på den højre enhed

  A: Blindfingermarkeringsknap

  B: Touch-sensorens kontrolpanel

 3. Start afspilningen på Bluetooth-enheden, og juster lydstyrken til et moderat niveau.
 4. Juster lydstyrken ved hjælp af touch-sensorens kontrolpanel på headsettet.
  • Skru op for lydstyrken: Stryg opad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.

  • Skru ned for lydstyrken: Stryg nedad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.

  • Kontinuerlig ændring af lydstyrken: Stryg op eller ned, og hold. Slip ved det ønskede lydstyrkeniveau.


  Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Tip!

 • Headsettet understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold. Du kan lytte til musik og anden lyd på headsettet fra en enhed som f.eks. en mobiltelefon eller et bærbart tv, der understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold.
 • Afhængigt af Bluetooth-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på enheden.
 • Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.

Bemærk!

 • Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.