Om indikatoren

Du kan kontrollere forskellige statusser for headsettet med indikatoren.

: Lyser blåt / : Lyser orange / -: Slukket


Indikatoren (blå/orange) ved siden af knappen (strøm)

Tænde

- (blinker blåt to gange)

I dette tilfælde, når det resterende batteriniveau er 10 % eller derunder (kræver opladning), lyser indikatoren på følgende måde.

- - (blinker orange langsomt i ca. 15 sekunder)

Slukke

(lyser blåt i ca. 2 sekunder)

Visning af den resterende batteriopladning

 • Resterende batteri: mere end 10 %
  - (blinker blåt to gange)
 • Resterende batteri: 10 % eller mindre (kræver opladning)
  - - (blinker orange langsomt i ca. 15 sekunder)

Du kan finde flere oplysninger i "Kontrol af det resterende batteriniveau".

Når det resterende batteriniveau er lavt

- - (blinker orange langsomt i ca. 15 sekunder)

Bluetooth-funktion

 • Tilstand for enhedsregistrering (parring)
  - - - - (blinker blåt to gange)
 • Ikke tilsluttet
  - - - - - - - - (blinker blåt med ca. 1 sekunds mellemrum)
 • Tilslutning gennemført
  (blinker hurtigt blåt i ca. 5 sekunder)
 • Tilsluttet
  - - - - - - - - - - - - (blinker blåt med ca. 5 sekunders mellemrum)
 • Indgående opkald
  (blinker hurtigt blåt)

Statusindikatorerne for ikke tilsluttet og tilsluttet slukkes automatisk, når der er gået et stykke tid. De begynder at blinke igen i et stykke tid, når der foretages betjening. Når det resterende batteriniveau er lavt, blinker indikatoren orange.

Andet

 • Hovedtelefonkabel (der er tændt for strømmen)
  - - - - - - - - - - - - (blinker blåt med ca. 5 sekunders mellemrum)
  Indikatoren slukkes automatisk efter et stykke tid. Når det resterende batteriniveau er lavt, blinker indikatoren orange.
 • Opdaterer software
  - - - - (blinker langsomt blåt)
 • Initialisering fuldført
  (blinker blåt 4 gange)
  Du kan finde flere oplysninger i "Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger".


Opladningsindikator for USB Type-C-port (orange)

Opladning

 • Under opladning
  (lyser orange)
  Indikatoren slukkes efter endt opladning.
 • Unormal temperatur
  - - - - (blinker orange to gange)
 • Unormal opladning
  - - - - (blinker langsomt orange)