Modtagelse af et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

 • Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
 • Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
 • Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

Ringetone

Når der kommer et indgående opkald, lyder der en ringetone fra headsettet, og indikatoren (blå) blinker hurtigt.

Du hører en af følgende ringetoner, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

 • Ringetone indstillet på headsettet
 • Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen
 • Ringetone kun for en Bluetooth-forbindelse indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen
 1. Slut først headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via Bluetooth-forbindelse.
 2. Når du hører en ringetone, skal du trykke to gange på touch-sensorens kontrolpanel (med et interval på ca. 0,4 sekunder) og besvare opkaldet.

  Når du modtager et indgående opkald, mens du lytter til musik, sættes afspilningen på pause, og der kan høres en ringetone fra headsettet.

  Headsettet har retningsuafhængige mikrofoner. Du kan tale uden at bekymre dig om mikrofonens position.

  Hvis der ikke lyder en ringetone via headsettet

  • Headsettet er muligvis ikke sluttet til smartphonen eller mobiltelefonen med HFP eller HSP. Kontrollér forbindelsesstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.
  • Sæt afspilningen på pause vha. headsettet, hvis afspilningen ikke automatisk sættes på pause.
 3. Juster lydstyrken ved hjælp af touch-sensorens kontrolpanel.
  • Skru op for lydstyrken: Stryg opad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.

  • Skru ned for lydstyrken: Stryg nedad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.

  • Kontinuerlig ændring af lydstyrken: Stryg op eller ned, og hold. Slip ved det ønskede lydstyrkeniveau.

  Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

 4. Når du afslutter dit opkald, skal du trykke to gange hurtigt på touch-sensorens kontrolpanel (med et interval på ca. 0,4 sekunder) for at afslutte opkaldet.

  Hvis du modtog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilningen automatisk, når opkaldet er slut.

Tip!

 • Når du modtager et opkald ved at betjene din smartphone eller mobiltelefon, modtager nogle smartphones eller mobiltelefoner opkaldet på telefonen i stedet for via headsettet. Med en HFP- eller HSP-forbindelse kan du viderestille opkaldet til headsettet ved at holde fingeren på headsettets touch-sensor-kontrolpanel, indtil opkaldet viderestilles, eller du kan bruge din smartphone eller mobiltelefon.
 • Lydstyrken for et opkald kan kun justeres under en telefonsamtale.
 • Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.

Bemærk!

 • Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsenhed kan det ske, at afspilningen ikke genoptages, selvom du afslutter opkaldet, når du modtager et opkald, mens du hører musik.
 • Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
 • Din stemme høres fra headsettet gennem headsettets venstre og højre mikrofoner (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.