Hvad er støjannullering?

Den støjannullerende funktion genererer antifaselyd mod udefrakommende lyde (f.eks. støj fra køretøjer eller indendørs klimaanlæg) for at reducere den omgivende støj ved at udligne dem.

Bemærk!

 • Du vil muligvis bemærke udsving i den støjreducerende effekt, fordi den støjreducerende ydeevne automatisk optimeres af Auto NC Optimizer-funktionen i henhold til ændringer af, hvordan headsettet bæres, samt brugsmiljøet.
 • Afhængigt af typen af støj eller ved brug i et meget støjsvagt miljø kan du muligvis ikke mærke effekten af støjreduktion, eller du kan føle, at visse former for støj forøges.
 • Når du har headsettet på, kan effekten af den støjannullerende funktion blive forøget, eller der høres en biplyd (feedback), afhængigt af hvordan du har det på. Tag i så fald headsettet af, og sæt det på igen.
 • Den støjannullerende funktion virker primært på støj på lavfrekvensbåndet, f.eks. køretøjer og klimaanlæg. Selvom støjen bliver reduceret, fjernes den ikke fuldstændigt.
 • Når du bruger headsettet i en bil eller bus, kan der forekomme støj, afhængigt af vejforholdene.
 • Mobiltelefoner kan skabe forstyrrelser og støj. Hvis det forekommer, skal headsettet flyttes længere væk fra mobiltelefonen.
 • Du må ikke dække mikrofonerne på headsettets højre og venstre enhed med hånden osv. Hvis de tildækkes vil den støjannullerende funktion eller den omgivende lydtilstand muligvis ikke fungere korrekt, eller der høres en biplyd (feedback). Hvis dette sker, skal du fjerne hænderne eller andet fra den højre eller venstre mikrofon.

  Illustration, der viser placeringen af mikrofonerne (A) på den højre og venstre enhed

  A: Mikrofoner (venstre, højre)