Der er regelmæssige lydudfald.

 • Indstil headsettet til "Prioritering af stabil forbindelse". Du kan finde flere oplysninger i "Om lydkvalitetstilstanden".
 • Dette kan muligvis forbedres ved at ændre indstillingerne for kvaliteten af trådløs afspilning på den enhed, der overfører. Se betjeningsvejledningen, der følger med den enhed, der overfører lyd, for at få flere oplysninger.
 • Fjern eventuelle forhindringer mellem antennen på den tilsluttende Bluetooth-enhed og headsettets indbyggede antenne. Headsettets antenne er indbygget i den del, der er angivet med den stiplede linje nedenfor.

  Illustration, der viser placeringen af den indbyggede antenne (A) i den venstre enhed

  A: Placeringen af den indbyggede antenne

 • Bluetooth-kommunikation kan være deaktiveret, eller der kan forekomme støj eller lydudfald under følgende betingelser.
  • Hvis der er en person mellem headsettet og Bluetooth-enheden
   Placer i dette tilfælde Bluetooth-enheden, så den vender i samme retning som headsettets antenne, for at forbedre Bluetooth-kommunikationen.
  • Når der er en forhindring, f.eks. metal eller en væg, mellem headsettet og Bluetooth
  • På steder med trådløs LAN, hvor der bruges en mikroovn, genereres der elektromagnetiske bølger osv.
  • Når der er andre trådløse kommunikationsenheder eller personer i nærheden, f.eks. på en banegård eller i et fyldt tog
 • Hvis du lytter til musik med din smartphone, kan problemet afhjælpes ved at lukke unødvendige apps eller genstarte smartphonen. Hvis du hører musik på din computer, skal du lukke unødvendige programmer eller vinduer og genstarte computeren.
 • Genopret Bluetooth-forbindelsen mellem headsettet og enheden.
 • Når adaptiv lydkontrol er slået til, registrerer headsettet dine bevægelser og justerer automatisk den støjannullerende funktion. Når denne indstilling ændres, kan det ske, at musikken sættes på pause et kort øjeblik. Dette er ikke en fejl.
 • Nulstil headsettet.
 • Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.