Sådan holdes softwaren opdateret (for behagelig brug af headsettet)

Hvis dit headset har den nyeste software, vises en meddelelse på skærmen i appen "Sony | Headphones Connect". Opdater headsettet ved at følge vejledningen på skærmen.
Installer den nyeste headset-software for at kunne bruge nye funktioner eller løse bestemte problemer med headsettet.

Brug altid headsettet med den nyeste software installeret.

Du kan få oplysninger om den nyeste headset-software, og hvordan du opdaterer softwaren, under informationen på supportwebstedet.


Når indstillingen [Automatic download of software] er aktiveret (standardindstilling) i appen "Sony | Headphones Connect", starter download og overførsel af softwaren automatisk.

Headset-softwaren kan også opdateres på følgende måde.

 1. Download opdateringssoftwaren fra serveren til smartphonen, hvor appen "Sony | Headphones Connect" er installeret.
 2. Overfør opdateringssoftwaren fra smartphonen til headsettet.
 3. Opdater headsettet ved at følge vejledningen på skærmen.

Bemærk!

 • Det anbefales at slå den automatiske strømfunktion fra for headsettet, før en opdatering.
  I fabriksindstillingen, når headsettet ikke er Bluetooth-tilsluttet, slukkes headsettet automatisk efter ca. 15 minutter. Denne indstilling kan ændres med appen "Sony | Headphones Connect".
 • Når den mobilenhed, der bruges til opladningen, er tilsluttet andre Bluetooth-enheder, skal de andre Bluetooth-enheder slås fra, indtil opdateringen er gennemført.
  Softwaren kan muligvis ikke opdateres, mens mobilenheden er tilsluttet andre Bluetooth Low Energy-kompatible enheder (f.eks. bærbare enheder, smart-ure osv.).
 • Bemærk følgende, hvis opdateringen ikke kan gennemføres.
  • Luk alle åbne apps på mobilenheden, undtagen appen "Sony | Headphones Connect".
  • Lad headsettet og mobilenheden helt op.
  • Placer headsettet og mobilenheden så tæt på hinanden som muligt, før opdateringen startes.
  • Du må ikke starte opdateringen, hvis der findes trådløse LAN-enheder eller andre Bluetooth-enheder i nærheden.
  • Sluk strømsparefunktionen (*) på din smartphone, før opdateringen af softwaren.
   Afhængigt af din smartphones OS-version, kan opdateringen muligvis ikke gennemføres i strømsparefunktion.

*Navne kan variere, afhængigt af den smartphone, du bruger.