Headsettet reagerer forkert.

 • Når det er tilsluttet computeren, kan det afhængigt af det benyttede computerprogram forekomme, at musikafspilningen ikke stopper, selvom du fjerner headsettet, men dette er ikke en funktionsfejl. Betjen det via computerprogrammet for at stoppe afspilningen af musik.
 • Hvis headsettets funktion ændres utilsigtet, f.eks. hvis omgivende lyd pludseligt høres, skal du kontrollere indstillingen af [Ambient Sound Control] med "Sony | Headphones Connect"-appen. Hvis den er indstillet til [Ambient Sound], reduceres effekten af støjreduktion. Indstil den til støjreduktionstilstand.
 • Sensoren i touch-sensorens kontrolpanel er indbygget i den flade overflade på højre enhed. Betjen inden for sensorens rækkevidde.

 • Når du stryger din finger frem/tilbage eller op/ned på touch-sensorens kontrolpanel, fungerer touch-sensorens kontrolpanel muligvis ikke korrekt, afhængigt af vinklen headsettet bæres i eller dit hoveds retning.
  • Når du stryger din finger frem/tilbage, skal bevægelserne være vinkelrette i forhold til bøjlen.

  • Når du stryger din finger frem/tilbage, skal bevægelserne være parallelle i forhold til bøjlen.

Bemærk!

 • Når headsettet er tilsluttet en enhed via det medfølgende hovedtelefonkabel, og headsettet er tændt, kan du bruge Quick Attention-tilstand, men du kan ikke udføre handlinger såsom lydstyrkejustering eller afspil/pause.
 • Headsettet fungerer ikke korrekt, hvis du betjener headsettet med din fingernegl eller med handsker på. Fjern handsken, og betjen headsettet med fingerspidsen.
 • Kontroller, at touch-sensorens kontrolpanels indstilling er aktiveret med appen "Sony | Headphones Connect".
 • Når der er forbindelse til computeren, kan du muligvis ikke betjene touch-sensorens kontrolpanel, alt afhængigt af hvilket computerprogram du bruger, men dette er ikke en fejlfunktion. Betjen det via computerprogrammet.