Varemærker

 • Microsoft, Windows og Windows Media er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 • iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc., indregistreret i USA og andre lande.
 • App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
 • IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
 • Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
 • Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets søsterselskaber.
 • Bluetooth®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
 • LDAC™-navnet er et varemærke tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
 • USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
 • "DSEE" og "DSEE Extreme" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
 • Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.