Delenes placering og funktion

Illustration, der viser hver del af headsettet

 1. -mærke (venstre)
 2. Skydere (venstre, højre)
  Skub for at justere bøjlens længde.
 3. Indbygget antenne
  Headsettet har en indbygget Bluetooth-antenne.
 4. Blindfingermarkeringsknap
  På den venstre enhed er en blindfingermarkeringsknap.
 5. Venstre enhed
 6. Bøjle
 7. -mærke (højre)
 8. Mikrofoner med støjannullerende funktion (intern) (venstre, højre)
  Filtrerer lyden fra støjen, når den støjannullerende funktion er i brug.
 9. Højre enhed
 10. Touch-sensor kontrolpanelet
  Fjernstyrer musikafspilning af den forbundne Bluetooth-enhed eller foretager anden betjening ved hjælp af touch-betjening.
 11. Mikrofoner til den støjreducerende funktion (eksterne) og mikrofoner til optagelse af stemmer (venstre, højre)
  Opfanger lyden af støj, når støjreduktionsfunktionen er i brug, og bærerens stemme under et telefonopkald eller i Speak-to-Chat-tilstanden er i brug.
 12. Knappen NC/AMB (støjannullering/omgivende lydtilstand)
 13. Indikator (orange/blå)
  Lyser rødt eller blåt for at angive headsettets strøm- eller kommunikationsstatus.
 14. Knappen (strøm)
 15. Hovedtelefonkablets indgangsstik
  Tilslut en musikafspiller osv. ved hjælp af det medfølgende hovedtelefonkabel. Sørg for, at kablet sluttes til, så det klikker. Lyden høres muligvis ikke normalt, hvis stikket ikke er tilsluttet korrekt.
 16. Opladningsindikator (orange)
  Lyser orange under opladning.
 17. USB Type-C-port
  Slut headsettet til en computer eller en stikkontakt via en almindelig USB-vekselstrømsadapter med det medfølgende USB Type-C-kabel for at oplade headsettet.