Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"

Når du tilslutter en smartphone, hvor appen "Sony | Headphones Connect" er installeret, og headsettet via Bluetooth-forbindelsen, kan du gøre følgende.

 • Opdatere headset-softwaren
 • Skifte sprog for stemmevejledningen
 • Aktivere/deaktivere stemmevejledning
 • Indstil stemmegenkendelsesfunktionen
 • Slå aktiveringsordet for Amazon Alexa til/fra
 • Indstille Quick Access-funktionen
 • Aktivere/deaktivere indstilling for touch-sensorens kontrolpanel
 • Indstille Bluetooth-forbindelsen (lydkvalitetstilstand)
 • Slukning af for headsettet
 • Indstil den automatiske slukkefunktion, der registrerer, at du har headsettet på
 • Indstil den automatiske funktion, der registrerer at du har headsettet på, til at pause og genoptage musikafspilning
 • Kontrollere tilslutningsstatus og indstillinger for headsettet
 • Skift til/fra-indstillingen for multipunkt-forbindelsen (tilslut headsettet til 2 enheder samtidigt)
 • Skift den enhed, der er tilsluttet i en multipunkt-forbindelse
 • Initialisér headsettet
 • Slå Service Link til/fra
 • Kontrollere headsettets softwareversion
 • Vise Bluetooth-forbindelses-codec
 • Vælge Equalizer-indstillingen
 • Tilpasse Equalizer-indstillingen
 • Indstille DSEE Extreme-funktionen (fuldførelse for højfrekvent lyd)
 • Vise det resterende batteriniveau for headsettet
 • Justere den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand (Kontrol af omgivende lyd)
 • Vælg skiftemønsteret for headsettets støjannullerende funktion/Omgivende lydtilstand
 • Bruge automatisk justering af den støjannullerende funktion med adfærdsgenkendelse (adaptiv lydkontrol)
 • Aktivér/deaktiver automatisk lydregistrering for Speak-to-Chat, og indstil den
 • Juster lydstyrken for musikafspilning/telefonopkald
 • Afspille musik/pause, spring til starten af forrige nummer (eller det aktuelle nummer under afspilning)/spring til starten af næste nummer
 • Nem parring
 • Slå sikker lytning til/fra
 • Indstille 360 Reality Audio-funktionen

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tip!

 • Betjeningen af appen "Sony | Headphones Connect" varierer, afhængigt af lydenheden. Appspecifikationerne og skærmdesignet kan blive ændret uden forudgående varsel.