Opladningstiden er for lang.

  • Når der oplades via en computer, skal det kontrolleres, at headsettet og computeren er tilsluttet direkte og ikke via en USB-hub.
  • Kontrollér, at du bruger en almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 1,5 A eller mere.
  • Kontrollér, at du bruger det medfølgende USB Type-C-kabel.
  • Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer.
  • Genstart computeren, og tilslut med USB igen i andre tilfælde end dem, der er angivet ovenfor.