Om stemmevejledning

I fabriksindstillingerne kan du høre engelsk stemmevejledning i følgende situationer via headsettet. Stemmevejledningens indhold forklares i parenteser.

Du kan ændre sproget for stemmevejledningen og slå stemmevejledning til/fra vha. appen "Sony | Headphones Connect". Du kan finde flere oplysninger i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 • Når der skiftes til parringstilstand: "Pairing" (Parring)
 • Når det resterende batteriniveau oplyses: "Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) (værdien "XX" angiver det anslåede, resterende batteriniveau. Den skal betragtes som et groft estimat). / "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)
 • Når det resterende batteriniveau er lavt: "Low battery" (Lavt batteri)
 • Når der slukkes automatisk på grund af lavt batteri: "Battery is empty" (Batteriet er tomt)
 • Når Speak-to-Chat er aktiveret: "Speak-to-chat activated" (Speak-to-chat aktiveret)
 • Når Speak-to-Chat er deaktiveret: "Speak-to-chat deactivated" (Speak-to-chat deaktiveret)
 • Når Google™ Assistent ikke er tilgængelig på den smartphone, der er forbundet med headsettet, selv om du betjener touch-sensor kontrolpanelet: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke forbundet)
 • Når Amazon Alexa ikke er tilgængelig på den smartphone, der er tilsluttet headsettet, selv om du betjener touch-sensorens kontrolpanel: "Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er din mobilenhed ikke forbundet, eller du er nødt til at åbne Alexa-appen og prøve igen)
 • Når Quick Access ikke er tilgængelig, fordi Service Link er slået fra: "Launch Headphones Connect to activate Service Link" (Start Headphones Connect for at aktivere Service Link)
 • Når Quick Access ikke er tilgængelig under softwareopdatering: "Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Funktionen er ikke tilgængelig under opdatering. Vent et øjeblik, indtil opdateringen er fuldført.)
 • Hvis den tilsvarende app ikke startes, selv når du betjener headsettet, som funktionen Quick Access er tildelt: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Den app, der er tildelt Quick Access, startes ikke på den mobile enhed)

Bemærk!

 • Det tager ca. 20 minutter at ændre stemmevejledningens sprog.
 • Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget også til fabriksindstillingerne.
 • Sluk og tænd headsettet igen, hvis stemmevejledningen ikke høres efter ændring af stemmevejledningssproget eller opdatering af softwaren.