Ingen lyd

 • Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed.
 • Når der afspilles musik, skal du kontrollere, at headsettet og den transmitterende Bluetooth-enhed er tilsluttet via en A2DP Bluetooth-forbindelse.
 • Når du bruger et videoopkaldsprogram på computeren, skal du kontrollere, at headsettet og computeren er tilsluttet via en HFP- eller HSP Bluetooth-forbindelse.
  Det er ikke sikkert, at mikrofonindstillingerne er tilgængelige – det afhænger af videoopkaldsprogrammet.
 • Når du tilslutter to enheder samtidig med multipunkt-forbindelse, bliver enheden muligvis ved med at sende et lydløst signal – afhængigt af den tilsluttede enhed – selvom du stopper musik- eller videoafspilningen. I denne situation forbliver headsettet tilsluttet enheden, og forbindelsen bliver muligvis ikke ændret på den anden enhed. Hvis lyden fra den anden enhed ikke høres, når afspilningen er stoppet på den første enhed, skal enheden betjenes i følgende rækkefølge – tjek derefter, om problemet er løst.
  • Tjek i appen "Sony | Headphones Connect", om indstillingen for [Connect to 2 devices simultaneously] er slået til.
  • Stop afspilningen i appen for den første enhed.
  • Luk appen på den første enhed.
 • Skru op for lydstyrken, hvis den er for lav.
 • Sørg for, at den tilsluttede enhed afspiller.
 • Hvis du slutter en computer til headsettet, skal du kontrollere, at computerens lydudgangsindstilling er indstillet til en Bluetooth-enhed.
 • Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.
 • Kontrollér, at hovedtelefonkablet er tilsluttet korrekt.
 • Når Speak-to-Chat er aktiveret, kan det ske, at tilstanden Speak-to-Chat starter og reagerer på lyd (særligt optagelser af studiesamtaler på fremmedsprog), der afspilles – også når du ikke har headsettet på. I sådanne situationer skal du bruge knapperne på headsettet eller touch-sensor kontrolpanelet til at afslutte Speak-to-Chat-tilstanden.
 • Genstart din smartphone eller computer.
 • Nulstil headsettet.
 • Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.