Kan ikke høre en person under et opkald/lav opkalderstemme, din stemme høres ikke af personen under et opkald/din stemme er lav for opkalderen.

 • Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed.
 • Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed og headsettet, hvis lyden er for lav.
 • Når du bruger et videoopkaldsprogram, skal du åbne indstillingerne (*) for videoopkaldsprogrammet og kontrollere, at indstillingen for højttaleren eller mikrofonen er angivet som [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)](**). Når du ikke kan kontrollere indstillingerne for videoopkaldsprogrammet, eller når du ikke kan vælge opkaldsforbindelserne [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)], skal du vælge [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] i indstillingerne på din computer for at oprette de forskellige forbindelser.

  *Det er ikke sikkert, at funktionen er tilgængelig – det afhænger af videoopkaldsprogrammet.

  **Navne kan variere, afhængigt af den brugte computer eller videoopkaldsprogrammet.

 • Brug Bluetooth-enheden til at oprette forbindelse igen. Vælg HFP eller HSP for profilen.
 • Stop afspilningen, når du lytter til musik med headsettet, og tryk to gange hurtigt på touch-sensorens kontrolpanel (med et interval på 0,4 sekunder) for at besvare et indgående opkald.
 • Nulstil headsettet.
 • Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.