Tal med andre med headsettet på (Speak-to-Chat)

Hvis du på forhånd har aktiveret Speak-to-Chat, starter tilstanden Speak-to-Chat automatisk, når du taler med andre. Headsettet skifter til pause eller slår musikken fra og opfanger stemmen fra samtalen via mikrofonerne, så den er nemmere at høre.
Når headsettet ikke registrerer din stemme i et stykke tid, afsluttes Speak-to-Chat automatisk.
Hvis du vil afslutte tilstanden før det, skal du bruge headsettets knapper eller touch-sensor kontrolpanelet.

Sådan aktiveres Speak-to-Chat

Hvis du vil aktivere tilstanden Speak-to-Chat, skal headsettets automatiske lydregistrering være slået til på forhånd.

Speak-to-Chat er slået fra i fabriksindstillingerne. Du kan aktivere den ved at holde 2 fingre på touch-sensorens kontrolpanel, indtil du hører stemmevejledningen sige "Speak-to-chat activated" (Speak-to-chat aktiveret).

Sådan deaktiveres Speak-to-Chat

Hold 2 fingre på touch-sensorens kontrolpanel, indtil du hører stemmevejledningen sige "Speak-to-chat deactivated" (Speak-to-chat deaktiveret).


Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0043/h_zz/

Tip!

 • Hvis Speak-to-Chat ikke skifter korrekt til aktivér/deaktivér, skal du gøre som beskrevet nedenfor.
  • Hold begge fingre let adskilt

  • Rør direkte på touch-sensorens kontrolpanel

  • Rør touch-sensorens kontrolpanel med blommen af fingrene

 • Du kan også bruge appen "Sony | Headphones Connect" til at skifte mellem aktiveret/deaktiveret, ændre følsomheden af den automatiske lydregistrering og angive, hvor lang tid der skal gå, før tilstanden Speak-to-Chat afsluttes. I fabriksindstillingerne er tilstanden indstillet til ca. 15 sekunder.

Bemærk!

 • Speak-to-Chat-tilstanden aktiveres, når headsettet registrerer tale fra den person, der bærer headsettet, men i sjældne situationer kan den aktiveres af vibrationer fra f.eks. elektriske tandbørster, elektriske massageapparater og elektriske barbermaskiner eller aktiviteter som tandbørstning, host eller nynnen samt af lyde såsom andre menneskers stemmer, lyde fra det omgivende miljø, eller meddelelser i offentlig transport. I tilfælde, hvor Speak-to-Chat ofte aktiveres ved et uheld, skal du indstille tilstanden Speak-to-Chat til "L Sensitivity".
 • På grund af omgivende støj kan talen fra den person, der bærer headsettet, muligvis ikke registreres, og tilstanden Speak-to-Chat aktiveres muligvis ikke. I sådanne situationer kan du prøve at tale længere tid eller højere. I nogle situationer kan tilstanden Speak-to-Chat ikke aktiveres, selvom der tales i lang tid og højt – dette sker i omgivelser med meget støj, f.eks. i nærheden af en flymotor.
 • Musikafspilningen sættes kun på pause, hvis tilstanden Speak-to-Chat er aktiveret, mens der er oprettet forbindelse via Bluetooth.
 • Den tilsluttede enhed eller afspilningsprogrammet understøtter muligvis ikke pause i musikafspilningen, når Speak-to-Chat er aktiveret, og understøtter muligvis heller ikke genoptagelse af musikafspilningen, når Speak-to-Chat er deaktiveret.