Forholdsregler

Om Bluetooth-kommunikation

 • Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden for en rækkevidde på ca. 10 meter. Det maksimale kommunikationsområde kan variere afhængigt af forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
 • Mikrobølger, der kommer fra en Bluetooth-enhed, kan påvirke brugen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for headsettet eller andre Bluetooth-enheder på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
  • på hospitaler; nær forbeholdte siddepladser i tog; steder, hvor brændbar gas er til stede; nær automatiske.
 • Dette produkt udsender radiobølger, når det bruges i trådløs tilstand. Når det bruges i trådløs tilstand på et fly, skal du følge anvisningerne fra flybesætningen vedrørende tilladt brug af produkter i trådløs tilstand.
 • Lydafspilningen på headsettet kan forsinkes fra transmissionsenheden på grund af egenskaberne ved trådløs Bluetooth-teknologi. Som følge heraf er lyden muligvis ikke synkroniseret med billedet, når du ser film eller spiller spil.
 • Headsettet understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder Bluetooth-standarden, som et middel til at sørge for sikkerhed under kommunikation ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Vær forsigtig, når du kommunikerer via trådløs Bluetooth-teknologi.
 • Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af informationslækage, der opstår ved brug af Bluetooth-kommunikation.
 • Der kan ikke garanteres Bluetooth-forbindelse med alle Bluetooth-enheder.
  • Bluetooth-enheder, der er sluttet til headsettet, skal overholde Bluetooth-standarden, som angivet af Bluetooth SIG, Inc., og skal certificeres som værende kompatibel.
  • Selv når en tilsluttet enhed overholder Bluetooth-standarden, kan der være tilfælde, hvor Bluetooth-enhedens egenskaber eller specifikationer gør det umuligt at oprette forbindelse, eller det kan give sig udslag i andre betjeningsmetoder, en anden visning eller funktion.
  • Når headsettet bruges til at udføre håndfri tale i telefonen, kan der opstå støj afhængigt af den tilsluttede enhed eller kommunikationsmiljøet.
 • Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage lidt tid at starte kommunikationen.

Bemærkning om statisk elektricitet

 • Hvis du bruger headsettet, når luften er tør, kan du opleve ubehag, fordi der kan ophobes statisk elektricitet i din krop. Dette er ikke en fejl ved headsettet. Du kan reducere effekten ved at bære tøj af naturlige materialer, der ikke har så let ved at generere statisk elektricitet.

Bemærkninger om at bære headsettet

 • Eftersom headsettet giver en tæt forsegling over ørerne, kan det at trykke dem mod dine ører eller hurtigt trække det af resultere i trommehindebeskadigelse. Højtalermembranen kan lave en kliklyd, når headsettet bruges. Dette er ikke en fejl.

Andre bemærkninger

 • Du må ikke udsætte headsettet for kraftige stød, da det er en præcisionsenhed.
 • Touch-sensoren virker muligvis ikke korrekt, hvis der sættes klistermærker eller andet klæbende på touch-sensorens kontrolpanel.
 • Når du bruger headsettet som hovedtelefon med kabel, skal du kun bruge det medfølgende hovedtelefonkabel. Sørg for, at hovedtelefonkablet er ordentligt indsat.
 • Bluetooth-funktionen fungerer muligvis ikke med en mobiltelefon, afhængigt af signalforholdene og omgivelserne.
 • Anvend ikke vægt eller tryk på headsettet i længere tid, herunder når det opbevares, da det kan medføre deformering.
 • Hvis du oplever ubehag under brug af headsettet, skal du omgående holde op med at bruge det.
 • Ørepuderne kan blive beskadiget eller forringes med langvarig brug og opbevaring.
 • Headsettet er ikke vandtæt. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, skal du straks holde op med at bruge det og kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Rengøring af headsettet

 • Aftør med en blød og tør klud, hvis headsettets ydre bliver snavset. Hvis headsettet er særligt snavset, så blødgør en klud i fortyndet, neutralt rengøringsmiddel, og vrid kluden godt, inden den bruges til at rengøre headsettet. Brug ikke opløsningsmidler såsom fortynder, benzen eller sprit, da de kan beskadige headsettets overfladefinish eller forårsage andre skader.

Headsettet (herunder tilbehør) må ikke bruges tæt på medicinsk udstyr

 • Radiobølger kan påvirke hjertepacemakere og medicinske enheder. Du må ikke bruge headsettet på overfyldte steder, f.eks. i overfyldte tog eller på en medicinsk institution.
 • Headsettet (herunder tilbehør) indeholder en eller flere magneter, der kan forstyrre pacemakere, programmerbare trykventiler til hydrocephalus eller andet medicinsk udstyr. Headsettet må ikke placeres tæt på personer, der bruger sådant medicinsk udstyr. Hvis du bruger noget af det nævnte udstyr, skal du kontakte lægen, før du bruger headsettet.

Headsettet (herunder tilbehør) skal holdes på afstand af magnetkort

 • Headsettet (herunder tilbehør) indeholder magneter. Hvis du placerer et magnetkort tæt på headsettet, kan det påvirke kortets magnet, så kortet ikke kan bruges.