Nulstilling af headsettet

Nulstil headsettet, hvis det ikke kan tændes eller bruges, selvom der er tændt for det.

  1. Slut headsettet til en stikkontakt.

    Brug det medfølgende USB Type-C-kabel og en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter.

    A: USB-vekselstrømsadapter

  2. Tryk på (strøm)-knappen og NC/AMB-knappen samtidigt.

    Headsettet nulstilles.

Enhedens registreringsoplysninger (parring) og andre indstillinger bevares.
Initialisér headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.