Tilslutning til en parret Android-smartphone

 1. Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.
 2. Tænd for headsettet.

  Tryk på knappen (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder.

  Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer at headsettet er tændt.

  Indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, selv efter at du fjerner fingeren fra knappen.

  Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der indikerer at forbindelsen er oprettet.

  Kontrollér forbindelsesstatussen på Android-smartphonen. Fortsæt til trin 3 , hvis den ikke er tilsluttet.

 3. Vis de enheder, der er parret med Android-smartphonen.
  1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

  2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

 4. Rør [WH-1000XM5].

  Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer at forbindelsen er oprettet.

Tip!

 • Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

 • Ved tilslutning vises [WH-1000XM5], [LE_WH-1000XM5] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WH-1000XM5] vises, skal du vælge [WH-1000XM5]; når [LE_WH-1000XM5] vises, skal du vælge [LE_WH-1000XM5].
 • Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
 • Hvis du ikke kan slutte din smartphone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på smartphonen og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen, angående betjening af smartphonen.