Styring af lydenheden (Bluetooth-forbindelse)

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter enhedens betjeningsfunktion (kompatibel protokol: AVRCP), er følgende handlinger mulige. De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af Bluetooth-enheden, så se den betjeningsvejledning, der følger med enheden.

Du kan bruge touch-sensorens kontrolpanel til at udføre følgende handlinger.

  • Afspil/pause: Tryk to gange hurtigt på touch-sensorens kontrolpanel (med et interval på 0,4 sekunder).

  • Spring til starten af det næste spor: Stryg fremad og slip.

  • Spring til starten af det forrige spor (eller det aktuelle spor under afspilning): Stryg tilbage og slip.

  • Hurtig fremadspoling: Stryg fremad, og hold. (Det tager lidt tid, før hurtig fremadspoling starter.) Slip ved det ønskede afspilningspunkt.

  • Hurtig tilbagespoling: Stryg tilbage, og hold. (Det tager lidt tid, før hurtig tilbagespoling starter.) Slip ved det ønskede afspilningspunkt.

  • Skru op for lydstyrken: Stryg opad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.

  • Skru ned for lydstyrken: Stryg nedad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.

  • Kontinuerlig ændring af lydstyrken: Stryg op eller ned, og hold. Slip ved det ønskede lydstyrkeniveau.

Bemærk!

  • Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.
  • De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed, musiksoftwaren eller den brugte app. Den kan i nogle tilfælde fungere anderledes eller slet ikke fungere, selvom de ovenfor beskrevne handlinger udføres.