Brug af det medfølgende hovedtelefonkabel

Hvis du bruger headsettet på et sted, hvor der er begrænsninger for brug af Bluetooth-enheder, f.eks. i fly, kan du bruge headsettet som støjannullerede hovedtelefoner mens headsettet er tilsluttet en enhed via det medfølgende hovedtelefonkabel og headsettet er tændt.

Headsettet understøtter afspilning ved High-Resolution Audio.

 1. Slut en indendørsenheden til hovedtelefonkablets indgangsstik med det medfølgende hovedtelefonkabel.

  Sørg for at sætte det L-formede stik i den tilsluttende enhed.

Tip!

 • Du kan lytte til musik, selvom der er slukket for headsettet. I så fald kan den støjannullerende funktion ikke bruges.
 • Tænd for headsettet for at nyde High-Resolution Audio musik eller bruge funktioner som støjannullering/omgivende lydtilstand.
 • Headsettet slukkes automatisk, hvis du frakobler det medfølgende hovedtelefonkabel fra headsettet, mens det er tændt.
 • Der høres en ringetone via headsettet, når der modtages et indgående opkald. Besvar opkaldet vha. din smartphone eller mobiltelefon, og tal vha. telefonens mikrofon. Du kan høre stemmen fra vedkommende, der ringer op, fra headsettet. Hvis du frakobler hovedtelefonkablet fra smartphonen eller mobiltelefonen, kan du tale vha. telefonens mikrofon og højttaler.

Bemærk!

 • Brug kun det medfølgende hovedtelefonkabel.
 • Sørg for, at kablet sluttes til, så det klikker. Lyden høres muligvis ikke normalt, hvis stikket ikke er tilsluttet korrekt.
 • Ved brug af hovedtelefonkablet kan Bluetooth-funktionen ikke bruges.
 • Du kan bruge Quick Attention-tilstand og Speak-to-Chat, mens headsettet er tilsluttet en enhed via det medfølgende hovedtelefonkabel, og headsettet er tændt. Handlinger som indstilling af lydstyrken og afspil/pause skal udføres på afspilningsenheden. Du kan ikke bruge Quick Attention-tilstand og Speak-to-Chat, når der er slukket for headsettet.
 • Knappen NC/AMB (støjannullering/omgivende lydtilstand) kan ikke bruges, når der er slukket for headsettet.
 • Når du taler i telefon ved at tilslutte hovedtelefonkablet til headsettet, skal du deaktivere Speak-to-Chat. Hvis Speak-to-Chat er aktiveret, vil den opkaldendes stemme ikke høres i headsettet.