Støjannulleringen er ikke tilstrækkelig.

  • Kontrollér, at den støjannullerende funktion er slået til.
  • Juster headsettet, så det er behageligt at have på.
  • Den støjannullerende funktion er effektiv i lavfrekvensområder som fly, tog, kontorer og i nærheden af aircondition og er ikke lige så effektiv ved højere frekvenser som menneskestemmer.
  • Når den adaptive lydkontrol slås til i appen "Sony | Headphones Connect", registreres handlinger som gang eller løb. Den støjannullerende funktion justeres automatisk, og den Omgivende lydtilstand kan blive aktiveret af handlingerne.
    For at få mest ud af den støjannullerende funktion, skal du slå den adaptive lydkontrol fra og prøve at slå den støjannullerende funktion til manuelt, når du har brug for den.
  • Kontroller indstillingen for [Ambient Sound Control] med appen "Sony | Headphones Connect". Hvis den er indstillet til [Ambient Sound], reduceres effekten af støjreduktion. Indstil den til støjreduktionstilstand.
  • Tjek med appen "Sony | Headphones Connect", om NC/AMB-knappens funktion er indstillet til [Ambient Sound Control].
  • Du vil muligvis bemærke udsving i den støjreducerende effekt, fordi den støjreducerende ydeevne automatisk optimeres af Auto NC Optimizer-funktionen i henhold til ændringer af, hvordan headsettet bæres, samt brugsmiljøet.