Tilslutning med appen "Sony | Headphones Connect"

Åbn appen "Sony | Headphones Connect" på din Android-smartphone/iPhone for at slutte headsettet til en smartphone eller iPhone. Du kan finde flere oplysninger i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Bemærk!