Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Initialisér headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

  1. Sluk for headsettet.

    Fjern USB Type-C-kablet.

  2. Tryk på knappen (strøm) og knappen NC/AMB, og hold dem nede i ca. 7 sekunder.

    Når initialiseringen er gennemført, blinker indikatoren (blå) 4 gange ( ).

Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter initialisering.