Sådan tages headsettet på

 1. Tag headsettet på ørerne.
  1. Kontroller venstre og højre enhed på headsettet.

   På den venstre enhed er der mærket (venstre), en følelig prik, (strøm)-knappen og NC/AMB-knappen.

   På den højre enhed er der mærket (højre). Der er ingen følelig prik eller knap.

  2. Træk skyderen ud.

   Træk skyderen ud til dens fulde længde, før du tager headsettet på.

  3. Tag headsettet på.

   Tag headsettet på, så ørepuderne sidder tæt over dine ører.

  4. Juster længden af skyderen.

   Juster skyderen til en længde, hvor bøjlen berører toppen af dit hoved.

  5. Juster enhedernes retning.

   Juster venstre og højre enheds retning, så ørepuderne sidder tæt hele vejen rundt om dine ører.

   Hvis du tager headsettet på uden at justere skyderen, bliver headsettet muligvis ikke placeret korrekt på dit hoved, hvilket resulterer i ubehag eller en forringet støjreduktionseffekt. Funktionen, der registrerer, at du bærer headsettet, fungerer muligvis heller ikke korrekt og får musikafspilningen til at stoppe automatisk eller aktiverer den automatiske sluk-funktion (batterisparefunktionen) for automatisk at slukke for headsettet.

Når du tager headsettet på og af

I fabriksindstillingerne registrerer den indbyggede nærhedssensor i den venstre enhed, om headsettet er sat i ørerne eller ej, og headsettet styrer automatisk betjeningen af touch-sensor kontrolpanelet, slukning af headsettet, pause af musikafspilning osv. (registrering af, om du har headsettet på).


Når du har headsettet på

 • Indikatoren ved siden af knappen (strøm) slukker.
 • Du kan bruge touch-sensorens kontrolpanel på headsettet til at afspille musik, foretage og modtage opkald osv.

Når headsettet fjernes

 • Når du lytter til musik, mens begge enheder af headsettet er sat i ørerne, sættes musikken automatisk på pause, hvis headsettet fjernes. Når headsettet tages på igen, genoptager headsettet musikafspilningen.
 • Headsettet slukkes automatisk 15 minutter efter, at du har taget det af for at spare på batteriet.
 • For at undgå at headsettet reagerer forkert, kan du kun afspille musik, foretage og modtage opkald og udføre andre handlinger, når du har headsettet på, også selvom du trykker på touch-sensorens kontrolpanel.
  Støjreduktionsfunktionen kan ikke bruges, selvom du trykker på NC/AMB-knappen.
 • Når du har en samtale via headsettet med enhederne i ørerne, viderestilles opkaldet automatisk til din smartphone eller mobiltelefon, hvis headsettet fjernes. Når du igen tager headsettet på, viderestilles opkaldet til headsettet.

Tip!

 • Hvis du bruger appen "Sony | Headphones Connect", kan du ændre indstillingerne for den automatiske funktion til at pause og genoptage musikafspilning og den automatiske slukkefunktion (batterisparefunktionen), når det registreres, at du har headsettet på.

Bemærk!

 • I følgende tilfælde kan funktionen til registrering af, om du har headsettet på, reagere forkert. Når du ikke bruger headsettet, skal du slukke for headsettet.
  • Hvis headsettet sidder omkring din nakke, hvis din kind rører enheden

  • Kom en finger ind i ørepuden på den venstre enhed

  • Læg headsettet i en taske osv.

  • Hæng headsettet på en taske osv.

 • Hvis du bærer headsettet over en kasket, hætte, et tørklæde, hår eller lignende, er det ikke sikkert, at funktionen, der registrerer, at du bærer headsettet, fungerer korrekt, og det er heller ikke sikkert, at du kan bruge touch-sensorens kontrolpanel. Tag headsettet på, så ørepuderne sidder i ørerne.
 • Når det medfølgende hovedtelefonkabel er sluttet til headsettet, fungerer funktionen, der registrerer, at du bærer headsettet, ikke.
 • Den automatiske funktion til at pause og genoptage musikafspilning, når det registreres, at du har headsettet på, er kun tilgængelig, når der er oprettet forbindelse via Bluetooth.
 • Den tilsluttede enhed eller appen, der bruges til afspilning, understøtter muligvis ikke den automatiske funktion til at pause og genoptage musikafspilning, når det registreres, at du har headsettet på.
 • Når du tager headsettet på og af, skiftes opkaldet kun, når den automatiske batterisparefunktion, der registrerer, at du har headsettet på, er aktiveret.