Parring kan ikke foretages.

  • Placer headsettet og Bluetooth-enheden inden for 1 m fra hinanden.
  • Når du parrer en enhed for første gang efter køb, eller efter initialisering eller reparation af headsettet, skal du tænde for headsettet, hvorefter headsettet automatisk går i parringstilstand. Du kan parre en anden eller efterfølgende enhed ved at trykke på knappen (strøm) på headsettet og holde den nede i cirka 5 sekunder for at skifte til parringstilstand.
  • Når en enhed parres igen efter initialisering eller reparation af headsettet, kan du muligvis ikke parre enheden, hvis den bevarer parringsoplysningerne for headsettet (iPhone eller anden enhed). Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par igen.
  • Genstart den tilsluttede enhed, f.eks. en smartphone eller en computer, og par headsettet og enheden igen.
  • Nulstil headsettet.
  • Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.