Sådan foretages et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

 • Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
 • Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
 • Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.
 1. Slut headsettet til en smartphone/mobiltelefon via Bluetooth.
 2. Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at foretage et opkald.

  Når du foretager et opkald, lyder klartonen fra headsettet.

  Afspilningen sættes på pause, hvis du foretager et opkald, mens du lytter til musik.

  Hvis der ikke lyder en klartone via headsettet, skiftes opkaldsenheden til headsettet med smartphonen eller mobiltelefonen eller at holde fingeren på touch-sensorens kontrolpanel, indtil enheden skifter.

  Headsettet har retningsuafhængige mikrofoner. Du kan tale uden at bekymre dig om mikrofonens position.

 3. Juster lydstyrken ved hjælp af touch-sensorens kontrolpanel.
  • Skru op for lydstyrken: Stryg opad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.

  • Skru ned for lydstyrken: Stryg nedad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.

  • Kontinuerlig ændring af lydstyrken: Stryg op eller ned, og hold. Slip ved det ønskede lydstyrkeniveau.

  Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

 4. Når du afslutter dit opkald, skal du trykke to gange hurtigt på touch-sensorens kontrolpanel (med et interval på ca. 0,4 sekunder) for at afslutte opkaldet.

  Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilning automatisk, når opkaldet er færdigt.

Tip!

 • Lydstyrken for et opkald kan kun justeres under en telefonsamtale.
 • Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.

Bemærk!

 • Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsenhed kan det ske, at afspilningen ikke genoptages, selvom du afslutter opkaldet, når du foretager et opkald, mens du hører musik.
 • Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
 • Din stemme høres fra headsettet gennem headsettets venstre og højre mikrofoner (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.