Opladning af headsettet

Headsettet indeholder et indbygget, genopladeligt litiumionbatteri. Brug det medfølgende USB Type-C-kabel til at oplade headsettet før brug.

 1. Slut headsettet til en stikkontakt.

  Brug det medfølgende USB Type-C-kabel og en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter.

  A: USB-vekselstrømsadapter

  • Opladningsindikatoren (orange) for headsettet lyser.
  • Opladning er fuldført efter ca. 3,5 timer (*), og opladningsindikatoren slukker automatisk.

  *Den tid, det tager at oplade et helt afladet batteri til fuld kapacitet. Opladningstiden kan variere, afhængigt af brugsbetingelserne.

  Afbryd USB Type-C-kablet, når opladningen er færdig.

Systemkrav ved batteriopladning vha. USB

USB-vekselstrømsadapter

En almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 1,5 A eller mere

(Hvis udgangsstrømmen er mindre end 1,5 A, øges opladningstiden, og afspilningstiden for musik efter 3 eller 10 minutters opladning reduceres.)

Almindelig USB-vekselstrømsadapter, som er kompatibel med USB PD (USB Power Delivery)

Opladningstiden bliver kortere med en USB-vekselstrømsadapter, der er kompatibel med USB PD.
Det anbefales at bruge en USB AC-adapter, der er kompatibel med en 5 V/2 A eller 9 V/3 A udgang.

Pc

Pc med et standard-USB-stik

 • Vi garanterer ikke funktion på alle computere.
 • Betjening med en skræddersyet eller hjemmebygget computer garanteres ikke.

Tip!

 • Headsettet kan også oplades ved at slutte headsettet til en tændt computer vha. det medfølgende USB Type-C-kabel.
 • Hvis opladning starter, mens headsettet er tændt, slukkes headsettet automatisk.

Bemærk!

 • Opladning er muligvis ikke muligt med andre kabler end det medfølgende USB Type-C-kabel.
 • Opladning er muligvis ikke muligt afhængigt af typen af USB-vekselstrømsadapter.
 • Når headsettet er sluttet til en stikkontakt eller computer, er det ikke alle handlinger som f.eks. at tænde for headsettet, registrere eller tilslutte til Bluetooth-enheder og afspille musik, der kan foretages.
 • Headsettet kan ikke oplades, når computeren er i standby- (slumre) eller dvaletilstand. I så fald skal computerindstillingerne ændres, og opladningen af headsettet startes igen.
 • Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan antallet af timer i brug for det resterende batteri blive reduceret. Batterilevetiden forbedres dog efter opladning og afladning flere gange. Hvis du ikke har planer om at bruge headsettet i en længere periode, skal du huske at lade batteriet op én gang hver 6. måned for at undgå, at det aflades for meget.
 • Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan det tage længere tid at oplade batteriet.
 • Hvis headsettet registrerer et problem under opladning på grund af følgende årsager, blinker opladningsindikatoren (orange). I så fald skal der oplades en gang til inden for opladningstemperaturområdet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
  • Den omgivende temperatur overstiger opladningstemperaturområdet på 5 °C-35 °C.
  • Der er et problem med batteriet.
 • Hvis headsettet ikke har været brugt i længere tid og lades op, går der muligvis et stykke tid, før opladningsindikatoren (orange) lyser. Vent et øjeblik, indtil indikatoren lyser.
 • Hvis antallet af brugstimer for det indbyggede, genopladelige batteri reduceres betydeligt, skal batteriet udskiftes. Henvend dig hos din nærmeste Sony-forhandler.
 • Undgå ekstreme temperaturændringer, direkte sollys, fugt, sand, støv og elektrisk stød. Efterlad aldrig headsettet i et parkeret køretøj.
 • Brug kun det medfølgende USB Type-C-kabel ved tilslutning af headsettet til en computer, og sørg for at tilslutte direkte. Opladning fuldføres ikke korrekt, hvis headsettet er tilsluttet via en USB-hub.
 • Det kan ikke garanteres, at headsettet fungerer med alt USB PD-kompatibelt udstyr.
 • Når headsettet oplades ved hjælp af en USB PD-kompatibel AC-adapter, kan den højre enhed blive varm, men dette er ikke en funktionsfejl.