Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Headphones Connect"

Du kan få adgang til de nyeste supportoplysninger fra appen "Sony | Headphones Connect".

  1. Vælg [Help] på skærmen med appen "Sony | Headphones Connect".
  2. Skærmen [Headphones Connect Help] vises, og supportoplysningerne vises.
  3. Vælg det ønskede punkt.