Tilslutning til en parret iPhone

 1. Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.
 2. Tænd for headsettet.

  Tryk på knappen (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder.

  Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer at headsettet er tændt.

  Indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, selv efter at du fjerner fingeren fra knappen.

  Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der indikerer at forbindelsen er oprettet.

  Kontrollér forbindelsesstatussen på iPhone. Fortsæt til trin 3 , hvis den ikke er tilsluttet.

 3. Vis de enheder, der er parret med iPhone.
  1. Vælg [Settings].
  2. Rør [Bluetooth].

  3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

 4. Rør [WH-1000XM5].

  Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer at forbindelsen er oprettet.

Tip!

 • Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se brugerhåndbogen til din iPhone for at få flere oplysninger.

Bemærk!

 • Ved tilslutning vises [WH-1000XM5], [LE_WH-1000XM5] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WH-1000XM5] vises, skal du vælge [WH-1000XM5]; når [LE_WH-1000XM5] vises, skal du vælge [LE_WH-1000XM5].
 • Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
 • Hvis du ikke kan slutte din iPhone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din iPhone og foretage parring igen. Hvad angår betjeningen af din iPhone, kan du finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der følger med din iPhone.