Funktioner til et telefonopkald

De tilgængelige funktioner under et opkald kan variere afhængigt af den profil, der understøttes af din smartphone eller mobiltelefon. Selvom profilen er den samme, kan funktionerne desuden variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen.

Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med touch-sensorkontrolpanelet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.

Understøttet profil: HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikafspilning

  • Hold fingeren på touch-sensorens kontrolpanel i ca. 1 sekund for at starte stemmeopkaldsfunktionen på din smartphone/mobiltelefon, eller åbn Google app på en Android-smartphone eller via Siri på en iPhone.

Udgående opkald

  • Tryk to gange på touch-sensorens kontrolpanel (med et interval på ca. 0,4 sekunder) for at annullere et udgående opkald.
  • Hold fingeren på touch-sensorens kontrolpanel, indtil opkaldsenheden skifter mellem headsettet og smartphonen/mobiltelefonen.

Indgående opkald

  • Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensorens kontrolpanel for at besvare et opkald.
  • Hold fingeren på touch-sensorens kontrolpanel for at afvise et opkald.

Under opkald

  • Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensorens kontrolpanel for at afslutte et opkald.
  • Hold fingeren på touch-sensorens kontrolpanel, indtil opkaldsenheden skifter mellem headsettet og smartphonen/mobiltelefonen.

Understøttet profil: HSP (Headset Profile)

Udgående opkald

  • Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensorens kontrolpanel for at annullere et udgående opkald.

Indgående opkald

  • Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensorens kontrolpanel for at besvare et opkald.

Under opkald

  • Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensorens kontrolpanel for at afslutte et opkald.