Motta et anrop

Så lenge BLUETOOTH-mobiltelefonen din har støtte for HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), kan du snakke håndfritt på telefonen gjennom høyttalerens innebygde mikrofon.

 • Hvis BLUETOOTH-telefonen din har støtte for både HFP og HSP, stiller du den til HFP.

 • Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-telefonen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med telefonen.

Om ringetoner

Når du mottar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og en ringetone vil høres fra høyttaleren.

Ringetonen varierer på følgende måter, avhengig av BLUETOOTH-telefonen.

 • Ringetone som er angitt på høyttaleren

 • Ringetone som er angitt på BLUETOOTH-telefonen

 • Ringetone som er angitt på BLUETOOTH-telefonen bare for en BLUETOOTH-forbindelse

 1. Koble høyttaleren til en BLUETOOTH-telefon.

  Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du en varsellyd* fra høyttaleren, og(BLUETOOTH)-indikatoren på undersiden av høyttaleren skifter fra å blinke til å lyse.

  Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen

  Koble til høyttaleren der(BLUETOOTH)-indikatoren blinker i blått. I følgende trinn og betjeninger under en håndfri-oppringning betjener du høyttaleren som er koblet til BLUETOOTH-telefonen.

 2. Trykk på(ring)-knappen når du mottar et anrop.

  Snakk inn i høyttalerens mikrofon.

  Mikrofonen () er plassert under Sony-logoen.

  Når du mottar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og en ringetone vil høres fra høyttaleren.

  Hvis du ikke hører noen ringetone fra høyttaleren

  • Det er ikke sikkert høyttaleren er koblet til en BLUETOOTH-telefon med HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen til BLUETOOTH-telefonen.

  • Hvis mer enn én BLUETOOTH-enhet er koblet til høyttaleren (tilkobling til flere enheter), kan du ikke motta anrop. Du må først avbryte tilkoblingen til flere enheter. Avslutt BLUETOOTH-forbindelsen eller slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enhetene, bortsett fra BLUETOOTH-telefonen som er i bruk.

 3. Mens telefonen ringer eller du snakker i den, justerer du volumet ved å trykke på –/+ (volum)-knappene på høyttaleren eller betjene BLUETOOTH-telefonen.

  Når du trykker på –/+ (volum)-knappene på høyttaleren eller justerer volumet på BLUETOOTH-telefonen, vil(strøm)-indikatoren blinke én eller 3 ganger.

 4. For å avslutte en samtale trykker du på(ring)-knappen.

  Hvis du hørte på musikk før samtalen, vil avspillingen fortsette når samtalen er avsluttet. Hvis du avslutter en samtale med BLUETOOTH-telefonen, vil avspillingen også fortsette når samtalen er over, hvis du lyttet til musikk før samtalen.

Hint

 • Noen BLUETOOTH-telefoner prioriterer seg selv når de mottar et anrop. Hvis du bruker en HFP- eller HSP-tilkobling, skifter du telefonen over til høyttaleren med BLUETOOTH-telefonen.

 • Hvis personen i den andre enden ikke hører deg eller hører deg dårlig, flytt deg så du er innen 1 m fra høyttaleren, vend høyttalerens innebygde mikrofon mot deg, og snakk inn i den.

 • Volumet for musikkavspilling og samtaler angis uavhengig av hverandre i høyttaleren.

Merknad

 • For Apple iOS-enheter er høyttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.

 • Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, vil lyden fra anropet bare komme fra høyttaleren der(BLUETOOTH)-indikatoren lyser i blått.

 • Avhengig av BLUETOOTH-telefonen er det ikke sikkert avspillingen settes på pause når du mottar et anrop.

 • Bruk BLUETOOTH-telefonen minst 50 cm unna høyttaleren. Hvis BLUETOOTH-telefonen og høyttaleren er for nære hverandre, kan det føre til støy.

 • Du kan ikke slå av funksjonen for tilkobling til flere enheter.

 • Avhengig av telefonens modell, operativsystemet eller installerte applikasjoner kan det være at enkelte av funksjonene ved håndfrie anrop ikke fungerer helt som de skal.