Lytte til stereoavspilling med 2 høyttalere (Stereopar-funksjon)

Du kan koble 2 LSPX-S3-høyttalere sammen via en BLUETOOTH-forbindelse og glede deg over musikkavspilling og samkjørte lys. Ved å etablere en BLUETOOTH-forbindelse mellom 2 høyttalere kan du glede deg over stereofonisk lyd som gir en oppslukende følelse.

Den ene BLUETOOTH-tilkoblete høyttaleren spiller av lyden på venstre kanal (venstre side), mens den andre BLUETOOTH-tilkoblete høyttaleren spiller av lyden på høyre kanal (høyre side) for å gi stereo-avspilling.

For Apple iOS-enheter er høyttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.

Merknad

 • Før du oppretter en forbindelse mellom høyttaleren og en BLUETOOTH-enhet, må du skru ned volumet på høyttaleren og enheten eller stanse avspillingen av musikk på enheten for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.

 1. Plasser 2 høyttalere innen 1 m fra hverandre, og så slår du på begge høyttalerne.

  (strøm)-indikatoren lyser.

  (BLUETOOTH)-indikatoren på undersiden av høyttaleren blinker langsomt.

  Hvis den tidligere tilkoblede BLUETOOTH-enheten er i nærheten, kan høyttaleren koble seg til enheten automatisk. Da kan det være at(BLUETOOTH)-indikatoren tennes. I så fall slår du av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten, eller så slår du av BLUETOOTH-enheten.

  Hvis det ikke finnes noe paringsinformasjon i høyttaleren, for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøp, vil(BLUETOOTH)-indikatoren blinke dobbelt i blått.

 2. På en av høyttalerne trykker og holder du inne(BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopar)-knappen på undersiden av høyttaleren i ca. 3 sekunder.

  Det høres en varsellyd*, og(BLUETOOTH)-indikatoren og ST PAIR (Stereopar)-indikatoren blinker. Eter ca. 5 sekunder slutter ST PAIR (Stereopar)-indikatoren å blinke og forblir tent.

 3. Trykk og holde inne(BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopar)-knappen på den andre høyttaleren i ca. 3 sekunder.

  (BLUETOOTH)-indikatoren og ST PAIR (Stereopar)-indikatoren blinker.

 4. Sjekk tilstanden til indikatoren på hver av de 2 høyttalerne.

  Når høyttalerne er koblet til for Stereopar-funksjonen, høres det en varsellyd* fra høyttaleren, og ST PAIR (Stereopar)-indikatoren på begge høyttalerne forblir tent, mens(BLUETOOTH)-indikatoren på den andre høyttaleren slukker.

  Hint

  • Når de 2 høyttalere umiddelbart kobles sammen for Stereopar-funksjonen, er det ikke sikkert(BLUETOOTH)-indikatoren og ST PAIR (Stereopar)-indikatoren blinker. I stedet kan det være at ST PAIR (Stereopar)-indikatoren lyser.

  • Sett opp til den andre høyttaleren innen 1 minutt. Hvis du ikke setter den opp innen 1 minutt, avbrytes oppsettet av den første høyttaleren.

 5. Betjen høyttaleren der(BLUETOOTH)-indikatoren blinker, for å lage en BLUETOOTH-forbindelse med en BLUETOOTH-enhet.

  Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du en varsellyd* fra høyttaleren, og(BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

 6. Start avspilling på BLUETOOTH-enheten, og juster lyden til et passe nivå.
 7. Trykk på -/+ (volum)-knappene på en av høyttalerne for å tilpasse volumet.

  Hvis lyden justeres på den ene høyttaleren, gjenspeiles dette i den andre.

  Under stereoavspilling stilles høyttaleren med den blinkende(BLUETOOTH)-indikatoren til venstre kanal (venstre side).

Slik bytter du venstre (venstre side) og høyre (høyre side) lydkanaler

Du kan bruke "Sony | Music Center" for å bytte venstre (venstre side) og høyre (høyre side) lydkanaler.

Før venstre (venstre side) og høyre (høyre side) lydkanaler byttes, får du høre taleveiledning: "Left/Right" (venstre/høyre).

Hint

 • Når du fortar eller mottar et anrop, må du bare betjene høyttaleren der(BLUETOOTH)-indikatoren lyser.

 • Hvis en annen BLUETOOTH-enhet, slik som en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, er koblet til BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren, kan det oppstå støy i lyden fra høyttaleren. I så fall avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen mellom BLUETOOTH-enheten og andre BLUETOOTH-enheter.

 • Når du bruker Stereopar-funksjonen, skifter kodeken automatisk til SBC.

 • Stereopar-funksjonen blir ikke avbrutt hvis du slår av høyttaleren. Når høyttaleren slås på igjen, vil den forsøke å opprette en forbindelse for Stereopar-funksjonen. For å bruke Stereopar-funksjonen slår du på den andre høyttaleren innen 1 minutt.

  Hvis BLUETOOTH-standby-funksjonen er aktivert på begge de 2 høyttalerne, vil det å slå på den ene høyttaleren automatisk slå på den andre også, og det vil etableres til forbindelse for Stereopar-funksjonen mellom de 2 høyttalerne.

Merknad

 • Hvis du starter om igjen en av høyttalerne mens Stereopar-funksjonen er aktivert, må du trykke på(BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopar)-knappen på den andre høyttaleren for å avslutte Stereopar-funksjonen. Hvis du fortsetter å bruke høyttaleren uten å avslutte Stereopar-funksjonen, vil det oppstå problemer, slik som at det ikke opprettes en BLUETOOTH-forbindelse, eller at lyden blir avbrutt.