Forvrengt lyd / Ingen lyd / Lavt lydnivå / Summing eller støy fra høyttaleren / Ingen eller lav stemme under samtaler

 • Påse at volumet til den tilkoblede enheten ikke er ekstremt høyt.

 • Hvis den tilkoblede enheten har en equalizer-funksjon, må denne slås av.

 • Kontroller at både høyttaleren og de tilkoblede enhetene er slått på.

 • Skru opp høyttalerens og den tilkoblede enhetens volum.

 • Påse at den tilkoblede enheten spiller av.

 • Hvis du skal koble en datamaskin til høyttaleren, må du påse at datamaskinens lydutgangsinnstilling er angitt til en BLUETOOTH-enhet.

 • Kontroller at høyttaleren har opprettet en BLUETOOTH-forbindelsen med BLUETOOTH-enheten.

 • Par høyttaleren og BLUETOOTH-enheten på nytt.

 • Hold høyttaleren unna mikrobølgeovner, Wi-Fi® osv.

 • Flytt BLUETOOTH-enheten nærmere høyttaleren. Hvis det befinner seg en gjenstand mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten, må denne flyttes.

 • Hvis ladeindikatoren begynner å blinke langsomt, må du slå av høyttaleren og lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.

 • En enhet med en innebygd radio eller mottaker kan ikke kobles til høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse, siden det kan oppstå støy i sendingene.

 • Plasser høyttaleren lenger unna en tv, radio, mottaker osv., siden det kan oppstå støy i sendingene.

 • Hvis en annen BLUETOOTH-enhet, slik som en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, er koblet til BLUETOOTH-enheten som brukes til Stereopar-funksjonen, Partytilkobling-funksjonen eller anropfunksjonen mens funksjonen er i bruk på høyttaleren, må du avslutte forbindelsen med den andre BLUETOOTH-enheten.

 • På noen BLUETOOTH-enheter kan du endre kvaliteten på den trådløse avspillingen. Hvis enheten din er kompatibel med denne funksjonen, velger du "Prioritering av stabil forbindelse (SBC)" heller enn lydkvalitet. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.

 • Velg "Prioritering av stabil forbindelse (SBC)" som kvalitet for trådløs avspilling for høyttaleren.

 • Installer den nyeste versjonen av "Sony | Music Center" på den tilkoblede enheten. Hvis du verken kan bruke den nyeste versjonen av "Sony | Music Center" eller koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-tilkobling, avinstallerer du "Sony | Music Center" og installerer appen igjen.

 • Når du skal motta/foreta et anrop, kontrollerer du at utgang fra BLUETOOTH-enheten er angitt for høyttaleren.