Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?

Hvis høyttaleren ikke fungerer som forventet, kan du prøve det følgende for å løse problemet.

  • Finn symptomer på problemet i Hjelpeveiledning, og prøv et av tiltakene i listen.
  • Lad opp høyttaleren.
    Noen problemer kan løses ved å lade opp det innebygde batteriet.
  • Start høyttaleren på nytt.
  • Initialiser høyttaleren.
    Denne operasjonen gjenoppretter alle innstillinger, slik som volum osv., til fabrikkinnstillingene og sletter all paringsinformasjon.
  • Se etter informasjon om problemet på kundestøttens nettside.
  • Gå til følgende nettsider for å få hjelp og informasjon om høyttaleren din:

Hvis ikke noe av dette fungerer, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.