Starte høyttaleren på nytt

Hvis for eksempel det følgende skulle skje, trykker du og holder inne (strøm)-knappen i ca. 8 sekunder for å starte høyttaleren på nytt.

  • Høyttaleren kan ikke betjenes etter at den er slått på.

  • Høyttaleren kan ikke betjenes etter at du har feilsøkt paringsproblemer.

Høyttaleren blir slått av under omstarten og på igjen når omstarten er fullført.

Merknad

  • Å starte høyttaleren på nytt sletter ikke paringsinformasjonen.
  • Å starte høyttaleren på nytt kan endre volumet, funksjonen eller lydinnstillingene.