Merknader om lading

Det innebygde litium-ionbatteriets levetid

 • Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en god stund, bør du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.

 • Hvis høyttaleren ikke brukes over lengre tid, kan det ta lengre tid å lade det innebygde batteriet.

 • Det oppladbare, innebygde batteriet har en levetid. Etter hvert som tiden går og batteriet er blitt brukt lenge, vil kapasiteten til det oppladbare, innebygde batteriet langsomt reduseres. Hvis det innebygde batteriets levetid virker veldig kort, selv etter at det er ladet helt opp, må du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

 • Hvis det innebygde batteriet må lades opp mye oftere enn før, kan det bety at det oppladbare, innebygde batteriets levetid er utløpt.

 • Det oppladbare, innebygde batteriets levetid varierer avhengig av bruk, omgivelser og lagring.

Advarsel

Hvis høyttaleren oppdager noe uvanlig, slik som det følgende, mens det innebygde batteriet lades, vil (strøm)-indikatoren begynne å blinke dobbelt i oransje.

 • Den omgivende temperaturen er utenfor området 5 °C – 35 °C.

 • Det er et problem med det innebygde batteriet.

 • Når lading av det innebygde batteriet fortsetter lenge.

Når det blir oppdaget noe unormalt med det innebygde batteriet, skal du straks avslutte ladingen, vente litt og så lade opp det innebygde batteriet igjen. Dersom problemet vedvarer, må du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Merknad

 • Ladetiden varierer avhengig av forholdene det innebygde batteriet brukes i.

 • Høyttaleren skal lades i en omgivelsestemperatur på mellom 5 °C og 35 °C. Vær klar over at romtemperaturen kan falle til 5 °C eller lavere avhengig av årstiden, og spesielt om vinteren.

 • Høyttaleren blir varm under lading. Dette er ikke en feil.

 • Unngå at høyttaleren utsettes for plutselige temperaturendringer, direkte sollys, damp, sand, støv eller mekanisk støt. Du må heller aldri forlate høyttaleren i en bil som er parkert i solen.

 • Så lenge høyttaleren er koblet til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), kan høyttalerens innebygde batteri lade seg selv også mens høyttaleren er slått på. Avhengig av bruken av høyttaleren kan det imidlertid ta lang tid før ladingen er ferdig. Det anbefales at du slår av høyttaleren før du lader batteriet.

 • Du kan også lade høyttalerens innebygde batteri ved å koble høyttaleren til en datamaskin som er utstyrt med en USB-ladeport. Men ikke alle datamaskiner er testet og funnet kompatible med denne prosedyren, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.

 • Ikke koble høyttaleren til en datamaskin i en lang periode hvis datamaskinen ikke er tilkoblet en strømforsyning. Det kan medføre at datamaskinen går tom for batteri.

 • Av sikkerhetsmessige årsaker vil ladingen stoppe i ekstremt kalde eller varme omgivelser. Hvis ladingen tar lang tid, vil ladingen av høyttaleren stanse. For å løse disse problemene kobler du USB-kabelen fra høyttaleren og kobler den til igjen når driftstemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C.

 • Ved høy temperatur kan det være at ladingen stoppes eller volumet reduseres for å beskytte batteriet.

 • Lading fra en USB-hub er bare garantert når du bruker en selvdrevet USB-hub som bærer en autorisert logo.

 • Mens høyttaleren er koblet til en datamaskin som ikke er koblet til et strømuttak, bruker høyttaleren av datamaskinens batteristrøm. Ikke forlat datamaskinen med høyttaleren tilkoblet i en lengre periode, siden datamaskinen da vil gå tom for strøm.