Varemerker

 • Android, Google Play og andre relaterte merker og logoer er varemerker tilhørende Google LLC.

 • BLUETOOTH®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Corporation er under lisens.

 • LDAC™ og LDAC-logoen er varemerker tilhørende Sony Corporation.

 • WALKMAN og WALKMAN-logoen er registrerte varemerker for Sony Corporation.

 • Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod touch, Mac, macOS og Siri er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land.

  App Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc.

 • Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er utformet for å brukes spesielt med Apple-produktene som er identifisert på merket, og at utvikleren har sertifisert at tilbehøret oppfyller Apples ytelseskrav. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten, eller enhetens samsvar med offentlige sikkerhetsforskrifter.

 • USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker tilhørende USB Implementers Forum.

 • Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

 • Wi-Fi® er et registrert varemerke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

 • Andre varemerker og merkenavn eies av de respektive eierne.

 • ™- og ®-merker er utelatt i dokumentene.