Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen (etter bruk)

Når du er ferdig med å spille av musikk med BLUETOOTH-enheten, kan du utføre en av følgende operasjoner for å avslutte BLUETOOTH-forbindelsen.

  • Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.

  • Slå av BLUETOOTH-enheten.

  • Slå av høyttaleren.

Hint

  • Hvis du slår av den ene høyttaleren mens du bruker Stereopar-funksjonen, slås den andre høyttaleren også av. BLUETOOTH-forbindelsen mellom dem slås av.

  • Når du er ferdig med å spille av musikk, kan det være at BLUETOOTH-forbindelsen avsluttes automatisk avhengig av BLUETOOTH-enheten.