Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" er en app for å kontrollere Sony-lydenheter som er kompatible med "Sony | Music Center" ved hjelp av en smarttelefon, iPhone osv.

Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside:

https://www.sony.net/smcqa/

Operasjoner som kan utføres på høyttaleren med "Sony | Music Center"

 • Sette opp Partytilkobling-funksjonen

 • Sette opp Stereopar-funksjonen, bytte høyre (høyre side) og venstre (venstre side) lydkanaler

 • Gjøre lydinnstillinger (Bassforsterkning-funksjonen)

 • Justere lysstyrken til LED-lampen, endre belysningsmodus

 • Gjøre Tidtaker for dvalemodus-innstillinger (endre tidtakerperioden, slå av/på tidtakeren)

 • Strømalternativ-innstillinger (Automatisk standby-funksjonen Bluetooth i standby-funksjonen)

 • Deaktivere trykksensoren (Deaktivere trykksensoren)

osv.

Merknad

 • Hva du kan kontrollere med "Sony | Music Center", varierer avhengig av tilkoblet enhet. Appens spesifikasjoner og design kan bli endret uten varsel.

 • For Apple iOS -enheter er høyttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.

 • Sørg for at du har den nyeste versjonen av "Sony | Music Center". Hvis du ikke kan koble høyttaleren og en BLUETOOTH-enhet sammen via en BLUETOOTH-forbindelse, eller hvis du har problemer som for eksempel at det ikke kommer lyd, må du avinstallere "Sony | Music Center" og prøve å koble til via BLUETOOTH-forbindelsen igjen.

  Du finner mer informasjon om "Sony | Music Center" på Google Play og App Store.

 • Vær klar over at "Sony | Music Center" og "Music Center for PC" er ulike apper.