Forholdsregler

Om sikkerhet

 • Du finner mer informasjon i referanseveiledningen som fulgte med høyttaleren.

 • Viktig informasjon, slik som modellnavnet, finner du på undersiden av høyttaleren.

Retningslinjer for plassering

 • Når du bærer høyttaleren, skal du holde godt i fundamentet, ikke i den organiske glassylinderen, for å unngå at du mister høyttaleren.

 • Ikke stikk fremmedlegemer inn i åpningen i høyttaleren.

 • Ikke sprut vann på produktet og det medfølgende tilbehøret. Disse er ikke vanntette.

 • For å eliminere risikoen for funksjonsfeil og sprekker eller brudd i den organiske glassylinderen må høyttaleren ikke plasseres eller etterlates på følgende steder.

  • Et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys eller under en lampe, nær en varmekilde eller i en badstue.

  • Inni et kjøretøy med lukkede vinduer (spesielt om sommeren).

  • Et sted der det sannsynligvis vil dannes kondens (ved vinduet, spesielt om vinteren).

  • Et sted der det er mye støv.

  • Et sted der det er sterk vibrasjon.

  • Et sted der kosmetikk, slik som solkrem og håndkremer, samt medisiner lagres.

 • Plasser høyttaleren på en flat og jevn overflate. Hvis høyttaleren blir plassert på en overflate med helling, kan den falle over eller falle av overflaten på grunn av sin egen vibrasjon. Dette kan føre til funksjonsfeil eller ytelsesreduksjon.

 • Avhengig av stedet høyttaleren er plassert på, kan det være den faller over eller faller av overflaten. Ikke oppbevar verdisaker i nærheten av høyttaleren.

 • Denne høyttaleren er ikke antimagnetisk. Hold gjenstander som er sårbare for magnetisme (video- eller lydkassetter eller bankkort og kredittkort med magnetstripe, osv.), unna høyttaleren. Husk dette også når du bærer høyttaleren.

 • Vær forsiktig når du plasserer høyttaleren på en spesialbehandlet (vokset, oljet, polert, osv.) overflate, da flekker eller avfarging kan oppstå.

Om organisk glass

Høyttaleren bruker organisk glass.

Misbruk av det organiske glasset kan føre til at det sprekker, som kan gi personskade eller til og med føre til blindhet. Det kan også ha negativ effekt på lydkvaliteten, belysningen osv. For å unngå uhell må du følge disse reglene.

 • Ikke utsett høyttaleren for kraftige støt, som hvis den faller ned fra et høyt sted, slås mot noe eller tråkkes på. Hvis du slår høyttaleren mot en hard gjenstand, selv uten å bruke mye makt, kan det organiske glasset knuses, sprekke eller forvrenges, som kan føre til feil eller dårlig ytelse.

 • Ikke skrap opp det organiske glasset.

  Små sprekker og hakk kan føre til at det organiske glasset knuses. Hvis glasset sprekker, men ikke går i stykker med en gang, kan det være det plutselig går i stykker senere. Små hakk, små sprekker og store sprekker kan ha en svært negativ innvirkning på lydkvalitet, belysning og andre funksjoner.

 • Ikke utsett høyttaleren for ekstreme temperatursvingninger.

  Det organiske glasset er ikke varmemotstandig. Ikke plasser høyttaleren nær eller oppå varme gjenstander.

  Ekstreme temperatursvingninger kan føre til at glasset knuses eller forvrenges.

Hvis du oppdager hakk, sprekker, brudd eller noe annet unormalt med den organiske glassylinderen, ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Om håndtering av den organiske glassylinderen

 • Børst vekk støv med en myk kost eller støvkost uten å bruke for mye makt, og bruk den inkluderte rengjøringskluten til å rengjøre det organiske glasset. (Ikke bruk en oppvaskbørste, svamp osv.)

 • Hvis det organiske glasset er oljete eller har fingeravtrykk, pust på det og tørk av med den inkluderte rengjøringskluten.

 • Hvis det organiske glasset er svært skittent, må det tørkes av med den medfølgende rengjøringskluten. Denne må fuktes med kaldt vann før bruk.

 • Ikke bruk benzen, alkohol, tynner, vaskemiddel, osv., siden det vil skade overflatebehandlingen.

 • Ikke demonter høyttaleren, da dette kan forårsake forringing av ytelse og lydkvalitet.

Om belysningen i av den organiske glassylinderen

 • Ikke se rett inn i belysningen.

Om trykksensoren

 • Plasser fingertuppen direkte på trykksensoren for å betjene enheten.

 • For å unngå funksjonsfeil må du ikke ta på trykksensoren med våte hender.

Annet

 • Ikke bruk eller forlat høyttaleren i ekstremt varme eller kalde omgivelser (temperaturer utenfor området 5 °C – 35 °C). Hvis høyttaleren brukes eller forlates i temperaturer utenfor dette området, kan det være den automatisk slår seg av for å beskytte de indre kretsene.

 • Ved høy temperatur kan det være at ladingen stoppes eller volumet reduseres for å beskytte batteriet.

 • Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en god stund, bør du lade opp batteriet til full kapasitet hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.

 • Hvis du har spørsmål eller problemer som gjelder denne høyttaleren og som du ikke finner svar på i denne Hjelpeveiledning, bør du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.