Slå av strømmen

  1. Trykk på (strøm)-knappen.

    (strøm)-indikatoren og(BLUETOOTH)-indikatoren på undersiden av høyttaleren slår seg av.

Hint

  • Hvis du slår av høyttaleren mens den er tilkoblet et strømuttak via en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), og BLUETOOTH-standby-funksjonen er på, lyser(strøm)-indikatoren i oransje, og høyttaleren går inn i BLUETOOTH-standby-modus*.

    * BLUETOOTH-standby-funksjonen er deaktivert når du kjøper høyttaleren.