Lade opp høyttaleren

Høyttaleren kan kjøre på strøm enten fra et strømuttak som er koblet til en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), eller fra det oppladbare innebygde litium-ion-batteriet.

Når du bruker høyttaleren for første gang, må du lade opp det innebygde batteriet i mer enn 1 time før du slår på høyttaleren.

Hvis det innebygde batteriet er ladet på forhånd, kan du bruke høyttaleren på bare batteristrøm.

 1. Koble høyttaleren til et strømuttak for å lade den.

  Koble den ene enden av USB Type-C®-kabelen til DC IN 5V-porten på høyttaleren og den andre enden til en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), og så kobler du USB-vekselstrømadapteren til et strømuttak.

  Høyttaleren har støtte for USB-vekselstrømadaptere som kan levere en utgangseffekt på 1,5 A. Ved bruk av andre enheter er det ikke garantert at batteriet lades.

  Ladeindikatoren lyser i oransje mens ladingen pågår.

  Beregnet ladetid varierer avhengig av effektutgangen til den tilkoblede USB-vekselstrømadapteren (alminnelig tilgjengelig). I tillegg kan det være at ladingen tar lengre tid enn oppgitt under, avhengig av type og spesifikasjoner for USB-vekselstrømadapteren og USB-kabelen. Ladetiden kan også variere fra tiden som er oppgitt under, avhengig av omgivelsestemperaturen og bruken av høyttaleren.

  Den følgende tiden er tatt med som referanse.

  • Når en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter, som kan levere en utgangseffekt på 1,5 A, er tilkoblet, vil ladingen være fullført på ca. 5 timer*, og ladeindikatoren slukker.

  • Når du bruker en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter, skal du påse at den kan levere en utgangseffekt på 1,5 A eller mer. Du kan også bruke en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på 500 mA eller mer og mindre enn 1,5 A, men da kan det ta veldig lang tid før ladingen er fullført.

  * Tiden som kreves for å lade opp det tomme innebygde batteriet til full kapasitet når høyttaleren slår seg av.

Kontrollere om ladingen er fullført

Dersom det innebygde batteriet er fulladet når du kobler høyttaleren til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), vil ladeindikatoren lyse i oransje og deretter slå seg av etter ca. 1 minutt.

 • Når du bruker Android-telefoner med OS 8.1 eller nyere installert

  Når høyttaleren er tilkoblet Android-telefonen via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-forbindelse, trykker du på [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] på telefonen. Gjenværende strøm på batteriet vises sammen med navnet på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen.

  Vær klar over at den gjenværende batteristrømmen som vises på smarttelefonen, kan avvike fra faktisk gjenværende strøm på høyttaleren. Denne informasjonen må ses på som en referanse.

 • Når du bruker iPhone / iPod touch med iOS 10.0 eller senere installert

  Når høyttaleren er koblet til iPhone / iPod touch via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-forbindelse, vises gjenværende strøm på høyttaleren i en widget på iPhone / iPod touch. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med iPhone / iPod touch.

  Vær klar over at den gjenværende batteristrømmen som vises på iPhone / iPod touch, kan avvike fra faktisk gjenværende strøm på høyttaleren. Denne informasjonen må ses på som en referanse.

Det innebygde batteriets levetid (med en BLUETOOTH-forbindelse)

 • Ca. 8 timer

  • Volumnivå: 41

  • Lyd: Bassforsterkning* av

  • Belysning: Lysmodus (Lysstyrke-nivå: 16 (standard))

 • Ca. 4 timer

  • Volumnivå: 50 (maksimalt)

  • Lyd: Bassforsterkning*

  • Belysning: Lysmodus (Lysstyrke-nivå: 32 (maksimalt))

* Bruk "Sony | Music Center" for å endre Lyd-innstillingene.


Det innebygde batteriets levetid ble målt med vår spesifiserte musikkilde.

Faktisk brukstid kan være en annen enn angitt tid på grunn av lydvolum, sanger som spilles av, omgivelsestemperatur og bruksforhold.

Når det innebygde batteriet har lite strøm

Når ladeindikatoren begynner å blinke langsomt, betyr det at det innebygde batteriet har lite strøm og må lades.

Hvis ladeindikatoren blinker 3 ganger i oransje og slår seg av når du slår på høyttaleren, er det innebygde batteriet tomt og må lades.

Hint

 • Du kan også lade høyttalerens innebygde batteri ved å koble USB-kabelen som er tilkoblet høyttaleren, til en datamaskin som er utstyrt med en USB-ladeport. Men ikke alle datamaskiner er testet og funnet kompatible med denne prosedyren, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.

 • Så lenge høyttaleren er koblet til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig) eller en datamaskin som er utstyrt med en USB-ladeport, kan høyttalerens innebygde batteri lade seg selv også mens det spilles av musikk fra høyttaleren. Avhengig av bruken av høyttaleren kan det imidlertid ta lang tid før ladingen er ferdig. Det anbefales at du slår av høyttaleren før du lader batteriet.

Merknad

 • Høyttaleren skal lades i en omgivelsestemperatur på mellom 5 °C og 35 °C. Vær klar over at romtemperaturen kan falle til 5 °C eller lavere avhengig av årstiden, og spesielt om vinteren.

 • Avhengig av spesifikasjonene til USB-vekselstrømadapteren kan du ved bruk av høyttaleren på høyt volum risikere en reduksjon i den gjenværende strømmen til det oppladbare innebygde batteriet, eller at høyttaleren slår seg av selv når høyttaleren er tilkoblet et strømuttak med USB-vekselstrømadapteren. Dette indikerer imidlertid ikke en funksjonsfeil. Hvis noe slikt skulle skje, slår du av høyttaleren og venter til batteriet er oppladet før du bruker høyttaleren.

 • Når du bruker høyttaleren på høyt volum over lengre tid, kan det innebygde batteriet tappes for strøm selv om høyttaleren er koblet til et strømuttak. Dette vil føre til at lyden blir lav. Dette er ikke en feil. Slå av høyttaleren, og lad opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.

 • Den maksimale effektutgangen vil være lavere når det innebygde batteriet har lite strøm.

 • Hvis omgivelsestemperaturen er høy eller avspillingen startes mens batteriet lades, kan det være at høyttaleren av sikkerhetsmessige årsaker automatisk slår ned volumet.

 • Av sikkerhetsmessige årsaker vil ladingen stoppe i ekstremt kalde eller varme omgivelser. Hvis ladingen tar lang tid, vil ladingen av høyttaleren stanse. For å løse disse problemene kobler du fra USB-kabelen og så til igjen når driftstemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C.

 • Ikke lad høyttalerens innebygde batteri på et sted hvor det kan sprute vann på det. Høyttaleren er ikke utformet for å være vanntett.

 • Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en god stund, bør du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.

 • Tilkobling til flere enheter er ikke kompatibel med HFP (Hands-free Profile). Derfor vil gjenværende strøm på høyttalerens batteri ikke vises på Android-smarttelefonen eller iPhone / iPod touch ved tilkobling til flere enheter.

 • Når Android-telefonen er konfigurert til bare å bruke A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) for å opprette BLUETOOTH-forbindelser, vil gjenværende strøm på høyttaleren ikke vises på telefonen.

 • Når Stereopar-funksjonen er i bruk, vil gjenværende strøm på høyttaleren med en BLUETOOTH-forbindelse vises. Gjenværende strøm på batteriet til den andre høyttaleren vises ikke.